O nás

Orgány nadácie

Správna rada
Predseda Správnej rady
Jochen Kley

Členovia Správnej rady
Marian Rusko
Juraj Krajcár

Dozorná rada
Juraj Bayer
Lucia Macaláková
Boris Németh

Správca nadácie
Peter Bednár

Životopis členov Správnej a Dozornej rady

Kontakt

Konzultácie k programom
a aktivitám Nadácie ZSE poskytne

Erika Škultétyová
0907 718 093
nadaciazse@zse.sk

Petra Zsigray
0908 718 351
nadaciazse@zse.sk

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava