banner

Výnimočné školy 2022/2023

Od svojho vzniku sa Nadácia ZSE snaží prispievať k zlepšovaniu procesu vzdelávania na Slovensku a v tomto zámere chceme pokračovať. Podporujeme učiteľky a učiteľov, ktorí sa chcú vo svojom povolaní rozvíjať a aktívne prispieť k zmene vyučovania. Pedagógov, ktorí sa stávajú inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov.
Výnimočné školy 2022/2023

So začiatkom školského roka sme preto neváhali s vyhlásením dvoch vzdelávacích grantových programov - Výnimočné školyUčíme sa spolu online. Spolu podporíme vzdelávacie projekty sumou 124 180 eur.

Výnimočné školy

V štvrtom ročníku programu Výnimočné školy sa pedagógovia základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí nestrácajú chuť rozvíjať sa a učiť inak, mohli uchádzať o podporu vo výške do 3 000 eur. Nadácia ZSE prerozdelí v programe celkovú sumu 100 000 eur, navýšenú pri príležitosti 100. výročia skupiny ZSE.

Do termínu uzávierky bolo predložených 317 projektov. Všetky prijaté projekty spĺňali podmienky programu a boli posúdené nezávislou hodnotiacou komisiou. Správna rada Nadácie ZSE na základe hodnotenia nezávislej komisie vybrala na podporu 50 z nich.

Viac informácií nájdete v Podmienkach grantového programu Výnimočné školy 2022/2023.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Výnimočné školy 2022/2023

Hodnotiaca komisia programu Výnimočné školy a Učíme sa spolu online 2022/2023

UČÍME SA SPOLU ONLINE

Po bezprecedentnom presune vzdelávania do online prostredia v posledných rokoch vnímame pretrvávajúci význam vzdelávacích príspevkov aj v časoch návratu k bežnej prezenčnej výučbe v školách. Veríme, že vzdelávacie videá a ďalšie digitálne formáty môžu byť nápomocné učiteľom, rodičom i žiakom kedykoľvek v priebehu školského roka na doplnenie či vysvetlenie chýbajúceho učiva.

V dopĺňaní portfólia vzdelávacích materiálov sme sa rozhodli v školskom roku 2022/2023 pokračovať v programe Učíme sa spolu online. Nadácia ZSE v tomto programe podporí učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem rozvíjať svoje digitálne zručnosti, a zároveň participovať na rozvoji webstránky www.vynimocneskoly.sk

O podporu do výšky 2 500 eur sa do termínu uzávierky uchádzalo 71 projektov. Správna rada Nadácie ZSE na základe hodnotenia nezávislej komisie vybrala na podporu 10 z nich.

Viac sa dozviete v Podmienkach grantového programu Učíme sa spolu online.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Učíme sa spolu online.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava