Výnimočné školy

Kvalitné vzdelávanie vnímame ako nástroj, ktorý nám umožňuje rozhodovať sa zodpovedne. Nadácia ZSE chce prispievať k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať.
Výnimočné školy

To sú dôvody, pre ktoré považujeme podporu vzdelávania za investíciu, ktorá pomôže na školách vytvoriť priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. V novom grantovom programe Výnimočné školy podporíme učiteľov, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a byť inšpiráciou nielen pre svojich žiakov, ale aj pre svojich kolegov.

Ciele programu:

  • zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách po celom Slovensku
  • podpora iniciatívnych učiteľov s inovatívnym prístupom
  • pozitívna komunikácia a zlepšenie imidžu učiteľov

Dobrou správou je, že malé zmeny, ktoré prinášajú kvalitu vo vzdelávaní sa dejú už dnes. Napriek všetkému je mnoho pedagógov, ktorí majú motiváciu a chuť učiť zaujímavo.

Vyhlásenie prvého ročníka otvoreného grantového programu pripravujeme na jeseň 2019.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava