banner

Výnimočné školy 2023/2024

Od svojho vzniku sa Nadácia ZSE snaží prispievať k zlepšovaniu procesu vzdelávania na Slovensku a v tomto zámere chceme pokračovať. Podporujeme učiteľky a učiteľov, ktorí sa chcú vo svojom povolaní rozvíjať a aktívne prispieť k zmene vyučovania. Pedagógov, ktorí sa stávajú inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov.
Výnimočné školy 2023/2024

Nadácia ZSE má za sebou štyri ročníky grantového programu Výnimočné školy, spolu 128 projektov výnimočných učiteliek a učiteľov s celkovou podporou 270 tisíc eur. Spolu s programom Výnimočné doučko a Učíme sa spolu online sme v tomto období prerozdelili na vzdelávanie viac než 400 tisíc eur. Doba, v ktorej sa nachádzame nám opakovane pripomína, že podpora vzdelávania je v našej spoločnosti kľúčová. Preto sme ani tento rok neváhali s otvorením grantového programu Výnimočné školy.

piatom ročníku grantového programu Výnimočné školy podporíme učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí chcú vo svojom povolaní rásť, získavať nové zručnosti a vedomosti a tie následne aplikovať do práce so žiakmi. Hľadáme pedagógov, ktorí sa neboja so žiakmi diskutovať a sprevádzať ich na cestách rozvoja v samostatné osobnosti. Vzhľadom ku kvalite a počtu prijatých žiadostí prerozdelíme nakoniec navýšenú čiastku až 120 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 eur.

Ciele programu

  • zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
  • podpora aktívnych učiteliek a učiteľov s inovatívnym prístupom a odvahou profesne aj osobnostne rásť
  • pozitívna komunikácia a posilnenie povolania učiteľa 

Do termínu uzávierky 18. októbra 2023 bolo prijatých rekordných 454 žiadostí. Prijaté projekty spĺňali podmienky programu a boli posúdené nezávislou hodnotiacou komisiou. Správna rada Nadácie ZSE na základe hodnotenia nezávislej komisie vybrala na podporu 64 z nich.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Výnimočné školy 2023/2024

Hodnotiaca komisia programu Výnimočné školy 2023/2024

Viac informácií nájdete v Podmienkach grantového programu Výnimočné školy 2023/2024.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava