banner

Elektrárňa Piešťany

Elektrárňa Piešťany (EP) je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Bývalá obecná elektráreň, ktorá svoju činnosť začala v roku 1906, je zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok. Vlastníkom budovy EP je Nadácia ZSE.

V priestoroch Elektrárne sa od jesene 2016 realizuje projekt s názvom „Elektrárňa Piešťany - Centrum kreatívnej energie a umenia“, ktorého cieľom je postupne vytvoriť jedinečné centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia. Strategickým partnerom Nadácie ZSE pri realizácii tohto projektu sa na základe verejnej výzvy v roku 2016 stalo Komunitné centrum Nitra.

V rámci partnerstva poskytuje Nadácia bezodplatne priestor Elektrárne, vrátane existujúceho vybavenia a nákladov na energie. Zároveň poskytuje partnerovi Inštitucionálnu podporu na rozvoj vzdelávacích aktivít.

Elektrárňa Piešťany svoje aktivity realizuje v rámci 3 prilierov:

  • vzdelávanie pre školy a verejnosť
  • komunitné podujatia
  • kultúrne podujatia

Vzdelávanie pre školy tvoria najmä interaktívne výstavy a workshopy zamerané na podporu vzdelávania a získavanie nových vedomostí z oblasti fyziky, ekológie, trvaloudržateľného rozvoja a prírodných vied. Prostredníctvom interaktívnych inštalácií a expozícií študentom a návštevníkom zábavnou formou približuje fungovanie elektrickej, magnetickej, slnečnej a vodnej energie. Rozmanité interaktívne vzdelávacie programy ponúka Elektrárňa aj na svojej webstránke v sekcii EP online.

Všetky aktuálne informácie o aktivitách a pripravovaných podujatiach, ktoré môžete v Elektrárni Piešťany navštíviť nájdete na webstránke a sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava