banner

Slnečné strechy

Podpora vzdelávania a ochrana životného prostredia sú prioritami Nadácie ZSE už niekoľko rokov. Naliehavosť situácie v otázke klimatickej krízy nás motivovala tieto dve oblasti prepojiť. Okrem podpory inovatívneho vzdelávania chceme prispievať aj k inovatívnemu využívaniu zdrojov na prevádzku školských a sociálnych zariadení.
Slnečné strechy

Skupina ZSE dlhodobo podporuje zelené projekty na západnom Slovensku. V roku 2020 uvedením produktu Zelená elektrina doplnila svoje portfólio tak, že všetci jej zákazníci môžu využívať elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. Časť finančných prostriedkov z produktu Zelená elektrina vrátime naspäť do regiónov a komunít prostredníctvom programu Slnečné strechy. Cieľom programu je poskytnúť vybraným školským a sociálnym zariadeniam v územnej pôsobnosti spoločnosti bezplatnú inštaláciu fotovoltických panelov.

Úspešným žiadateľom Nadácia ZSE uhradí v plnej výške priame náklady spojené s projekčnými prácami, materiálom a inštaláciou.

V prvom ročníku programu Slnečné strechy bezplatnú inštaláciu fotovoltických panelov v hodnote takmer 200 000 € získalo 11 subjektov, ktoré inštaláciou vhodnej veľkosti fotovoltických panelov dokážu usporiť významnú časť svojich energetických nákladov.

Záujem o využívanie fotovoltiky bol v prvom ročníku naozaj veľký. Aj preto sme sa rozhodli v programe pokračovať a vyhlásiť druhý ročník programu Slnečné strechy, v ktorom Nadácia ZSE podporí inštalácie v hodnote ďalších 150 000 €. Program je otvorený pre:

  • školy a školské zariadenia
  • zariadenia poskytujúce sociálne služby
  • registrované sociálne podniky
  • chránené dielne
  • obce v prípade, že škola alebo sociálne zariadenie nemá vlastnú právnu subjektivitu

Do termínu uzávierky 29. 11. 2023 bolo predložených celkom 75 žiadostí. Na základe odporúčania viacčlennej hodnotiacej komisie Správna rada Nadácie ZSE schválila 15 subjektov, ktorým bude poskytnutá bezplatná inštalácia fotovoltických panelov v hodnote 150 000 €.

Podmienky programu Slnečné strechy

Zoznam podporených žiadateľov v 2. ročníku programu Slnečné strechy

Každý rok darujeme fotovoltiku školám a domovom sociálnych služieb

Projekt sme odštartovali v roku 2021 pilotnou inštaláciou na Základnej škole v Svätom Jure. V roku 2022 sme nainštalovali fotovoltiku napríklad na školy v Hamuliakove, v Nižnej (pri Piešťanoch), v Sološnici, v Nových Zámkoch, v Dvoroch nad Žitavou a pokračujeme ďalej. V roku 2023 sme pokračovali inštaláciou fotovoltiky na ďalších 11 školách a sociálnych zariadeniach a tento rok 2024 navyšujeme počet až na 15 darovaných fotovoltík.

Takmer 30 základných a stredných škôl bude v roku 2024 využívať darovanú fotovoltiku a vyrábať elektrinu zo slnka. Ako to vyzerá na školách, ktoré sú už teraz poháňané slnkom, si môžete pozrieť v reportážach z týchto škôl vo videosekcii.

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava