banner

Slnečné strechy

Podpora vzdelávania a ochrana životného prostredia sú prioritami Nadácie ZSE už niekoľko rokov. Naliehavosť situácie v otázke klimatickej krízy nás motivovala tieto dve oblasti prepojiť. Okrem podpory inovatívneho vzdelávania chceme prispievať aj k inovatívnemu využívaniu zdrojov na prevádzku školských a sociálnych zariadení.
Slnečné strechy

Skupina ZSE dlhodobo podporuje zelené projekty na západnom Slovensku. V roku 2020 uvedením produktu Zelená elektrina doplnila svoje portfólio tak, že všetci jej zákazníci môžu využívať elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. Časť finančných prostriedkov z produktu Zelená elektrina sa teraz vráti naspäť do regiónov a komunít prostredníctvom nového programu Slnečné strechy. Cieľom programu je poskytnúť vybraným školským a sociálnym zariadeniam v územnej pôsobnosti spoločnosti bezplatnú inštaláciu fotovoltických panelov.

Úspešným žiadateľom Nadácia ZSE uhradí v plnej výške priame náklady spojené s projekčnými prácami, materiálom a inštaláciou.

Do uzávierky prvého ročníka prejavilo o program záujem celkom 155 žiadateľov. Žiadosti, ktoré splnili všetky kritériá programu, boli zaradené do hodnotiaceho procesu. V prvom ročníku bola na program vyčlenená suma 70 000 €. Hodnotiaca komisia však spomedzi predložených žiadostí identifikovala väčší počet subjektov, ktoré inštaláciou vhodnej veľkosti fotovoltických panelov dokážu usporiť významnú časť svojich energetických nákladov.

Vzhľadom na to sa rozhodla skupina ZSE svoj vklad do programu takmer strojnásobiť a vybraným subjektom poskytne bezplatnú inštaláciu v hodnote takmer 200 000 eur.

V prvom ročníku programu Slnečné strechy inštaláciu fotovoltických panelov získa 11 subjektov, ktoré na základe výstupov a odporúčaní zo zrealizovaných technických obhliadok spĺňajú technické podmienky.

Prvý ročník programu Slnečné strechy je uzavretý, ďalšie kolo prijímania žiadostí bude vyhlásené na jeseň 2023. Ak chcete byť včas informovaný o spustení ďalšieho ročníka, ako aj o iných projektoch, registrujte sa na odber noviniek.

Kým budeme môcť informovať o výsledkoch zrealizovaných inštalácií z prvého ročníka, môžete si pozrieť, aké skúsenosti s inštaláciou fotovoltických panelov majú na Základnej škole v sv. Jure, ktorá získala podporu v pilotnom ročníku. Ako taká inštalácia prebieha si môžete pozrieť vo videu.  

Zoznam úspešných žiadateľov v programe Slnečné strechy

Podmienky programu Slnečné strechy

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava