banner

Slnečné strechy

Podpora vzdelávania a ochrana životného prostredia sú prioritami Nadácie ZSE už niekoľko rokov. Naliehavosť situácie v otázke klimatickej krízy nás motivovala a tieto dve oblasti prepojiť. Okrem podpory inovatívneho vzdelávania chceme prispievať aj k inovatívnemu využívaniu zdrojov na prevádzku školských a sociálnych zariadení.
Slnečné strechy

Skupina ZSE dlhodobo podporuje zelené projekty na západnom Slovensku. V roku 2020 uvedením produktu Zelená elektrina doplnila svoje portfólio tak, že všetci jej zákazníci môžu využívať elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. Časť finančných prostriedkov z produktu Zelená elektrina sa teraz vráti naspäť do regiónov a komunít prostredníctvom nového grantového programu Slnečné strechy.

Nadácia ZSE poskytne v školskom roku 2022/2023 vybraným školským a sociálnym zariadeniam v územnej pôsobnosti spoločnosti ZSE fotovoltické riešenia v hodnote 70 000 €.

Grantový program je určený pre nasledujúce subjekty:

  • školy a školské zariadenia
  • zariadenia poskytujúce sociálne služby
  • registrované sociálne podniky
  • chránené dielne

Podporeným subjektom Nadácia ZSE uhradí v plnej výške priame náklady spojené s projekčnými prácami, materiálom a inštaláciou fotovoltického diela. Podmienkou účasti je, aby subjekt uchádzajúci sa o podporu vyplnil formulár a popísal aj technický stav budovy.

O svoje skúsenosti s inštaláciou fotovoltických panelov sa s nami na kameru podelili na Základnej škole v Sv. Jure, ktorá získala podporu v pilotnom ročníku. Ako taká inštalácia prebieha si môžete pozrieť vo videu.  

Do termínu uzávierky 30. 11. 2022 o bezplatnú inštaláciu fotovoltických riešení prejavilo 155 subjektov, ktoré nám predložili svoje žiadosti prostredníctvom online formuláru. Všetký žiadosti zaradené do hodnotiaceho procesu musia spĺňať podmienky programu Slnečné strechy.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava