banner

Kvalitné vzdelávanie dnes, nie zajtra

Kvalitné vzdelávanie pre všetkých žiakov a žiačky bez rozdielu a podpora iniciatívnych učiteľov je pre nás dlhodobo prioritou. Aby naša podpora mala čo najväčší zmysel a dosah tam, kde je to potrebné, dlhodobo spolupracujeme s partnermi z neziskového sektora, ktorí sa venujú skvalitňovaniu procesu vzdelávania na Slovensku.
Kvalitné vzdelávanie dnes, nie zajtra

Vnímame, že vo vzdelávaní a školstve sa už udialo množstvo malých a pozitívnych zmien. Chceme byť naďalej súčasťou tejto zmeny a preto oslovujeme partnerov, s ktorými môžeme spolupracovať na vytváraní lepších podmienok pre kvalitné vzdelávanie už dnes, nie zajtra.

Našimi prioritami vo vzdelávaní sú:

  • zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách po celom Slovensku;
  • podpora iniciatívnych učiteľov s inovatívnym prístupom;
  • vzdelávanie učiteľov a získavanie nových zručností využiteľných v práci so žiakmi;
  • pozitívna komunikácia a zlepšenie imidžu učiteľov.

V roku 2024 sme sa rozhodli nadviazať novú spoluprácu s organizáciami, ktoré majú prehľad o aktuálnych témach. Vedia, čo riešia učitelia a učiteľky, ale aj ich žiaci a žiačky na základných a stredných školách.

Nadácia ZSE vyčlenila na realizáciu partnerských aktivít v roku 2024 finančné prostriedky do výšky 75 000 €. Do termínu uzávierky 7. 2. 2024 sa do výzvy zapojilo celkom 50 organizácií, ktoré nám predložili svoj návrh aktivít s plánom realizácie do konca roka 2024. Všetky predložené návrhy boli hodnotené na základe podmienok uverejnených v podmienkach výzvy.

Na základe hodnotenia Správna rada Nadácie ZSE prerozdelila celkovú sumu medzi 4 organizácie:

  • Mladý podnikavec, Žilina, výška podpory: 10 000 €
  • Karpatská nadácia, Košice, výška podpory: 25 000 €
  • Centrum vzdelávacích analýz, Bratislava, výška podpory: 18 000 €
  • CEEV Živica, Bratislava, výška podpory: 22 000 €

Aktivity realizované v spolupráci s úspešnými organizáciami predstavíme postupne. Organizácia, ktorej aktivity a výstupy ročnej spolupráce budú mať najväčší prienik s aktivitami a stratégiou Nadácie ZSE, bude mať možnosť pokračovať v spolupráci v nasledujúcom období vo forme dlhodobého strategického partnerstva.

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava