banner

Mením na zeleň 2023

Od vzniku Nadácie ZSE je životné prostredie jednou zo strategických oblastí našej podpory. Environmentálna situácia je čoraz naliehavejšia. K tradícii dlhodobých partnerstiev preto pridávame už druhý ročník grantového programu, ktorý reaguje na potrebu konať v záujme záchrany nášho prostredia tu a teraz, regionálne, s jasným dosahom na komunitu.
Mením na zeleň 2023

Úspešný prvý ročník opäť posilnil našu dôveru v schopnosť ľudí konať dobro vo svojich komunitách a byť  inšpiráciou pre ostatných. Miešame teda znova karty a prinášame druhý ročník grantového programu Mením na zeleň, prostredníctvom ktorého chceme prispievať k zmierňovaniu ekologickej a klimatickej krízy. 

V tomto ročníku programu Nadácia ZSE prerozdelí sumu 70 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 eur.

Cieľom programu je podporiť projekty zamerané na:

  • environmentálne vzdelávanie
  • využívanie obnoviteľných zdrojov
  • vedu a výskum v oblasti environmentálnych tém
  • ochranu krajinných prvkov a ekotypov
  • cirkulárnu ekonomiku
  • udržateľný spôsob života ľudí
  • znižovanie uhlíkovej stopy

O podporu z programu sa mohli uchádzať mimovládne organizácie, centrá voľného času, komunitné centrá, obce a mestá, školy a školské zariadenia pôsobiace v distribučnej oblasti ZSE. Do termínu uzávierky bolo prijatých 251 žiadostí o podporu. Viacčlenná hodnotiaca komisia odporučila Správnej rade na podporu 47 projektov.

Zoznam podporených projektov_Mením na zeleň 2023

Hodnotiaca komisia_Mením na zeleň 2023

Bližšie informácie nájdete v Podmienkach grantového programu Mením na zeleň 2023.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava