banner

Zamestnanecký grantový program 2023

Angažovanosť zamestnankýň a zamestnancov skupiny ZSE v komunitách, ktoré sú im blízke, je jedným z pilierov našich aktivít v rámci spoločenskej zodpovednosti. Verejnoprospešné témy a projekty sú u našich kolegov a kolegýň dlhodobo v centre záujmu. Ich dobrovoľnícke úsilie a iniciatíva prinášajú viditeľnú pozitívnu zmenu a robia z nášho okolia a spoločnosti lepšie miesto.
Zamestnanecký grantový program 2023

Nadácia ZSE má dlhodobo ambíciu ich v týchto snahách podporovať a preto vyhlásila už siedmy ročník Zamestnaneckého grantového programu. Projekt zameraný na podporu športových, kultúrnych, vzdelávacích a komunitných aktivít bolo možné podať do 8. marca 2023 prostredníctvom online formulára.

Do termínu uzávierky bolo prijatých 217 projektov. O výbere podporených projektov rozhodne nezávislá viacčlenná hodnotiaca komisia. Výsledky programu a zoznam podporených projektov budú zverejnené 12. apríla 2023.

V tomto ročníku prerozdelí Nadácia ZSE spolu 85 000 eur. Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 1 000 eur.

O podporu z programu sa mohli uchádzať mimovládne neziskové organizácie, školy a školské zariadenia, obce či mestá, kultúrne inštitúcie aj športové kluby zo západoslovenského regiónu, ktorých činnosť zamestnankyňa či zamestnanec odporučí na podporu a do realizácie plánovaných aktivít sa aktívne zapája.

Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach Zamestnaneckého grantového programu.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava