banner

Zamestnanecký grantový program 2024

Angažovanosť zamestnankýň a zamestnancov skupiny ZSE v komunitách, ktoré sú im blízke, je jedným z pilierov našich aktivít v rámci spoločenskej zodpovednosti. Verejnoprospešné témy a projekty sú u našich kolegov a kolegýň dlhodobo v centre záujmu. Ich dobrovoľnícke úsilie a iniciatíva prinášajú viditeľnú pozitívnu zmenu a robia z nášho okolia a spoločnosti lepšie miesto.
Zamestnanecký grantový program 2024

Nadácia ZSE má dlhodobo ambíciu ich v týchto snahách podporovať a preto vyhlasuje už ôsmy ročník Zamestnaneckého grantového programu. Zamestnanci majú teraz možnosť opäť podporiť organizácie, ktorých činnosť je im blízka.

Projekt zameraný na podporu športových, environmentálnych, kultúrnych, vzdelávacích a komunitných aktivít je možné podať do 5. marca 2024 prostredníctvom online formulára.

V tomto ročníku prerozdelí Nadácie ZSE spolu 100 000 eur. Maximálna výšku podpory pre jeden projekt je 1200 eur.

O podporu z programu sa môžu uchádzať mimovládne neziskové organizácie, školy a školské zariadenia, obce či mestá, kultúrne inštitúcie aj športové kluby zo západoslovenského regiónu. Je potrebné, aby zamestnankyňa či zamestnanec odporučili projekt na podporu a do realizácie plánovaných aktivít sa aktívne zapájali.

Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach Zamestnaneckého grantového programu.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava