banner

Zamestnanecký grantový program 2022

Verejnoprospešné témy a aktivity sú u mnohých zamestnancov skupiny ZSE v centre záujmu. Angažovanosť našich kolegýň a kolegov robí z nášho okolia postupne lepšie miesto.
Zamestnanecký grantový program 2022

Povzbudiť ich dlhodobú iniciatívu chce Nadácia ZSE aj v 6. ročníku Zamestnaneckého grantového programu. Pri príležitosti 100. výročia spoločnosti preto symbolicky navyšujeme celkovú sumu podpory na 100 000 eur a maximálnu výšku podpory na jeden projekt na 1000 eur.

Chceme poskytnúť zamestnancom možnosť ešte viac podporiť organizácie, ktorých činnosť je im blízka a ktoré sú zároveň vplyvom pandémie stále oslabené.

O podporu z programu sa mohli uchádzať mimovládne neziskové organizácie, školy a školské zariadenia, obce či mestá, kultúrne inštitúcie aj športové kluby zo západoslovenského regiónu, ktorých činnosť zamestnanec odporučil na podporu a do realizácie plánovaných aktivít sa aktívne zapája.

Projekt zameraný na podporu športových, kultúrnych, vzdelávacích a komunitných aktivít bolo možné podať do 9. marca 2022.

Do termínu uzávierky bolo prijatých 197 projektov. Všetky projekty splnili podmienky programu a boli zaradené do hodnotenia. Viacčlenná hodnotiaca komisia odporučila Správnej rade na podporu 141 projektov.

Zoznam podporených projektov_Zamestnanecký grantový program 2022

Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach Zamestnaneckého grantového programu 2022.

Hodnotiaca komisia_Zamestnanecký grantový program 2022

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava