banner

Zamestnanecký grantový program 2023

Angažovanosť zamestnankýň a zamestnancov skupiny ZSE v komunitách, ktoré sú im blízke, je jedným z pilierov našich aktivít v rámci spoločenskej zodpovednosti. Verejnoprospešné témy a projekty sú u našich kolegov a kolegýň dlhodobo v centre záujmu. Ich dobrovoľnícke úsilie a iniciatíva prinášajú viditeľnú pozitívnu zmenu a robia z nášho okolia a spoločnosti lepšie miesto.
Zamestnanecký grantový program 2023

Nadácia ZSE má dlhodobo ambíciu ich v týchto snahách podporovať a preto vyhlásila už siedmy ročník Zamestnaneckého grantového programu. Projekt zameraný na podporu športových, kultúrnych, vzdelávacích a komunitných aktivít bolo možné podať do 8. marca 2023.

Do termínu uzávierky bolo prijatých 217 projektov. Všetky projekty splnili podmienky programu a boli zaradené do hodnotenia. Viacčlenná hodnotiaca komisia odporučila Správnej rade na podporu 146 projektov.

Vzhľadom k množstvu a kvalite predložených žiadostí pristúpila Nadácia ZSE k navýšeniu celkovej podpory na 100 000 eur, maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 000 eur.

O podporu z programu sa mohli uchádzať mimovládne neziskové organizácie, školy a školské zariadenia, obce či mestá, kultúrne inštitúcie aj športové kluby zo západoslovenského regiónu, ktorých činnosť zamestnankyňa či zamestnanec odporučí na podporu a do realizácie plánovaných aktivít sa aktívne zapája.

Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach Zamestnaneckého grantového programu.

Zoznam podporených projektov_Zamestnanecký grantový program 2023

Hodnotiaca komisia_ Zamestnanecký grantový program 2023

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava