banner

Zamestnanecký grantový program 2024

Angažovanosť zamestnankýň a zamestnancov skupiny ZSE v komunitách, ktoré sú im blízke, je jedným z pilierov našich aktivít v rámci spoločenskej zodpovednosti. Verejnoprospešné témy a projekty sú u našich kolegov a kolegýň dlhodobo v centre záujmu. Ich dobrovoľnícke úsilie a iniciatíva prinášajú viditeľnú pozitívnu zmenu a robia z nášho okolia a spoločnosti lepšie miesto.
Zamestnanecký grantový program 2024

Nadácia ZSE má dlhodobo ambíciu ich v týchto snahách podporovať, a preto vyhlásila už ôsmy ročník Zamestnaneckého grantového programu. Zamestnanci mali možnosť opäť podporiť organizácie, ktorých činnosť je im blízka.

Projekt zameraný na podporu športových, environmentálnych, kultúrnych, vzdelávacích a komunitných aktivít bolo možné podať do 5. marca 2024. V tomto ročníku prerozdelí Nadácia ZSE spolu 100 000 eur. Maximálna výšku podpory pre jeden projekt je 1200 eur.

O podporu z programu sa mohli uchádzať mimovládne neziskové organizácie, školy a školské zariadenia, obce či mestá, kultúrne inštitúcie aj športové kluby zo západoslovenského regiónu. Podmienkou opäť bolo odporučenie zamestnankyne či zamestnanca a ich aktívne zapojenie sa do realizácie plánovaných aktvít projektu.

Do termínu uzávierky bolo prijatých 192 projektov, ktoré splnili podmienky programu a boli zaradené do hodnotenia. Viacčlenná hodnotiaca komisia odporučila Správnej rade na podporu 131 projektov.

Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach Zamestnaneckého grantového programu.

Zoznam podporených projektov_Zamestnanecký grantový program 2024

Hodnotiaca komisia_ Zamestnanecký grantový program 2024

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava