Zamestnanecký grantový program

Angažovanosť zamestnancov skupiny ZSE je dlhodobo jedným z pilierov našich aktivít v rámci spoločenskej zodpovednosti. Úsilie a iniciatíva našich kolegov nám pomáhajú prispievať k zveľaďovaniu prostredia, v ktorom žijeme a v ktorom naša spoločnosť pôsobí. Už 15 rokov sa dobrovoľníci z radov zamestnancov zapájajú do projektov s cieľom prinášať pozitívnu a viditeľnú zmenu. Aby sme ich v tomto úsilí povzbudili realizuje Nadácia ZSE Zamestnanecký grantový program, ktorý má ambíciu podporovať komunitné a verejnoprospešné aktivity zamestnancov.
Zamestnanecký grantový program

Nadácia ZSE vyhlasuje v roku 2020 štvrtý ročník Zamestnaneckého grantového programu. Program je zameraný na podporu dobrovoľníckych aktivít tých zamestnancov, ktorí aj popri svojej každodennej práci a povinnostiach majú záujem angažovať sa v prospech svojej komunity. Program opäť podporí športové, kultúrne, vzdelávacie a komunitné aktivity realizované v západoslovenskom regióne. Podmienkou získania finančného príspevku z programu je aktívne zapojenie zamestnanca do realizácie aktivít projektu.

O podporu z programu sa môžu uchádzať:

  • mimovládne neziskové organizácie
  • školy a školské zariadenia
  • obce a mestá
  • kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská,...)
  • športové kluby

Jeden subjekt môže v programe predložiť len jeden projekt.

Na podporu projektov v štvrtom ročníku Zamestnaneckého grantového programu je vyčlenená celková suma vo výške 70 000 eur. V aktuálnom ročníku programu bude možné na jeden projekt získať podporu do výšky 700 eur.

Projekt je potrebné predložiť elektronicky prostredníctvom online formuláru najneskôr do termínu uzávierky 3.3.2020 do 23:59.

Podmienky grantového programu

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava