banner

Rozprúdime regióny 2024

Podpora projektov iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí, ktorí prinášajú reálnu zmenu vo svojom blízkom okolí, je od začiatku jednou z priorít Nadácie ZSE. Kľúčovým je v tejto oblasti aj v roku 2024 grantový program Rozprúdime regióny.
Rozprúdime regióny 2024

V ôsmom ročníku programu opäť podporíme projekty, ktoré zviditeľňujú a rozvíjajú kultúrny, športový a komunitný život v obciach a mestách v oblasti našej pôsobnosti. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 eur. V programe bude celkovo prerozdelených 100 000 eur.

Už tradične chceme dať priestor originálnym projektom pre komunity, ale aj aktivitám, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok. Vítame aj projekty, ktoré napomáhajú k zbližovaniu rôznych kultúr a skupín v spoločnosti, posilňujú dialóg a pochopenie medzi nimi a prispievajú k vzájomnému spoznávaniu. 

O podporu z programu sa mohli uchádzať tieto subjekty pôsobiace v distribučnej oblasti ZSE:

  • obce a mestá
  • mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie,...)
  • kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská,...)
  • športové kluby
  • školy a školské zariadenia

Do termínu uzávierky 11. 6. 2024 sme prijali 717 žiadostí. Výsledky budú zverejnené 11. júla 2024.

Podmienky grantového programu

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava