banner

Energia pre teba

V Nadácii ZSE považujeme už od nášho vzniku za dôležité prispievať svojím konaním k vytváraniu sveta, ktorý bude ešte lepším miestom na život.
Energia pre teba

V spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA máme za sebou štyri ročníky grantového programu Búrame bariéry, dopĺňa oblasť podpory komunitného rozvoja o cieľovú skupinu ľudí s postihnutím. Prostredníctvom programu sme doposiaľ podporili štyri desiatky charitatívnych podujatí, ktorých výťažok vyše 80 tis. eur bol použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením.

V roku 2022 aj naďalej búrame bariéry, aby tu bola Energia pre teba.

Aj v piatom roku našej spolupráce s novým názvom programu budú môcť žiadatelia získať finančnú podporu do výšky 1 000 eur na organizačné a technické zabezpečenie charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je určený na úhradu rehabilitácií, nákup zdravotných pomôcok a liekov v prospech vybraných členov klubu APPA. Podmienkou získania podpory je miesto realizácie projektu na území západného Slovenska.

V tohtoročnom kole programu bolo možné žiadosti predkladať priebežne od 1.7.2022 prostredníctvom formuláru na stránke APPA.

Podmienky programu Energia pre teba 2022

Búrame bariéry Podporené projekty 2017-2021

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava