banner

Energia pre teba

V Nadácii ZSE už od nášho vzniku považujeme za dôležité prispievať svojím konaním k vytváraniu sveta, ktorý bude ešte lepším miestom na život.
Energia pre teba

V spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA máme za sebou päť ročníkov grantového programu, ktorý dopĺňa oblasť podpory komunitného rozvoja o cieľovú skupinu ľudí s postihnutím. Prostredníctvom programu sme doposiaľ podporili spolu 50 charitatívnych podujatí, ktorých výťažok takmer 110 tis. eur bol použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením.

V roku 2023 vyhlasujeme už 5. ročník programu

Prostredníctvom programu Energia pre teba budú môcť aj v tomto roku žiadatelia získať finančnú podporu do výšky 1 000 eur na organizačné a technické zabezpečenie charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je určený na úhradu rehabilitácií, nákup zdravotných pomôcok a liekov v prospech vybraných členov klubu APPA. Podmienkou získania podpory je miesto realizácie projektu na území západného Slovenska.

Novinkou aktuálneho ročníka bude spojenie s unikátnym projektom APPka by APPA. Jedinečná charitatívna mobilná aplikácia umožňuje premieňať energiu vynaloženú pri pohybe užívateľa na pomoc deťom a dospelým so zdravotným hendikepom. Vďaka aplikácii má podujatie, ktorého účastníci darujú cez APPkU najväčší objem energie, šancu získať od Nadácie ZSE pre svoj príbeh špeciálny bonus vo výške 2 000 eur.

Do piateho ročníka programu je možné sa zapojiť prostredníctvom formulára uverejneného na stránkach APPA.

Búrame bariéry Podporené projekty 2017-2022

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava