Výročná správa 2020

Milí priaznivci Nadácie ZSE,

máme za sebou štvrtý rok fungovania Nadácie ZSE, rok 2020. Budeme veľmi radi, ak sa spolu s nami obzriete za našimi výsledkami, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť vďaka podpore výnimočných komunitných projektov a v spolupráci s našimi dlhodobými...máme za sebou štvrtý rok fungovania Nadácie ZSE, rok 2020. Budeme veľmi radi, ak sa spolu s nami obzriete za našimi výsledkami, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť vďaka podpore výnimočných komunitných projektov a v spolupráci s našimi dlhodobými partnermi. Už zrejme navždy ostane tento rok poznačený pandémiou koronavírusu, ktorý na dlhé mesiace poznačil náš každodenný život. Jednou z oblastí, ktoré obmedzenia najviac zasiahli, boli naše školy. V snahe predísť šíreniu nákazy ostali zatvorené týždne až mesiace. Učiteľky a učitelia na všetkých stupňoch škôl sa zo dňa na deň museli prispôsobiť celkom novej situácii. Sami sa museli naučiť, ako svojim žiakom odovzdávať vedomosti novým spôsobom. Vzdelávanie sa presunulo do online prostredia a v mnohých prípadoch bolo učivo zredukované na kľúčové oblasti. Zatvorenie škôl výrazne ovplyvnilo aj realizáciu projektov podporených v prvom ročníku grantového programu Výnimočné školy. V Nadácii ZSE sme sa rozhodli túto situáciu aspoň trochu uľahčiť a využiť potenciál našich výnimočných učiteľov. V spolupráci s kreatívnymi učiteľmi sme veľmi rýchlo pripravili na základe reálnych skúseností pedagógov nový flexibilný nástroj, ktorý môžu rodičia využívať spolu s deťmi doma tak, aby učenie bolo zmysluplné, ale aj zábavné. Vďaka učebným materiálom, ktoré pripravili, sme vytvorili webovú stránku www.vynimocneskoly.sk s voľne prístupnými učebnými materiálmi z rôznych predmetov a jej obsah plánujeme aj v budúcnosti rozširovať. Obmedzenia nariadené v snahe zabrániť šíreniu vírusu ovplyvnili aj ďalšie aktivity našej nadácie. Po štyroch rokoch sme nevyhlásili nový ročník grantového programu Rozprúdime regióny. Projektom podporeným v predchádzajúcom ročníku sme umožnili predĺžiť termín realizácie a spoločne sme hľadali cesty, ako projekty zmysluplne zrealizovať aj v sťažených podmienkach. Nezaostávali ani naši kolegovia, ktorí v rámci Zamestnaneckého grantového programu vyjadrili podporu drobným projektom vo svojom okolí. Napriek všetkým prekážkam nás uplynulý rok utvrdil v tom, že naša podpora lokálnych komunít a vzdelávania prináša zmysluplné výsledky. Ďakujeme všetkým, ktorí majú na tom svoju zásluhu.

Viac

Vízie nadácie

Nadácia ZSE bola založená zriaďovateľom Západoslovenská energetika, a.s. 4. augusta 2014. Podporu verejnoprospešných aktivít vnímame ako investíciu. Očakávame, že vložené úsilie a zdroje sa vrátia späť tým, že prinesú reálnu zmenu. V školstve, v lokálnych komunitách, v spoločnosti. Preto chceme svojou podporou vytvárať prostredie, ktoré je inšpiratívne a inovatívne. Podpora vzdelávania, rozvoj inovácií, ochrana životného prostredia a komunitný rozvoj preto patria k našim hlavným programovým prioritám.

Ciele nadácie

Chceme prispieť k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Kvalitné vzdelávanie nám umožní rozhodovať sa zodpovedne. Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí, uľahčujú nám život a prispievajú k udržateľnému rozvoju. Zodpovednosť voči životnému prostrediu patrí k našim prioritám. Naším cieľom je podporovať iniciatívy, ktoré dokážu aktivovať komunitu a prispievať k tomu, aby náš svet bol lepším miestom na život.

Zloženie orgánov nadácie

Peter Bednár

Správca

Markus Kaune

Predseda správnej rady

Juraj Krajcár

Člen správnej rady

Marian Rusko

Člen správnej rady

Juraj Bayer

Predseda dozornej rady

Lucia Macaláková

Členka dozornej rady

Boris Németh

Člen dozornej rady

Nadácia ZSE od svojho vzniku svojimi aktivitami kontinuálne prispieva k skvalitňovaniu procesu vzdelávania na Slovensku. Kvalitné vzdelávanie vnímame ako nástroj, ktorý umožňuje zodpovedne sa rozhodovať a konať. Téma vzdelávania bola v roku 2020 mimoriadne aktuálna. Mesiace, počas ktorých boli slovenské školy zatvorené v dôsledku šírenia pandémie koronavírusu, potvrdili, že podpora vzdelávania je v našej spoločnosti kľúčová. O čom sa dlho hovorilo, sa zrazu stalo skutočnosťou. Vzdelávanie sa presunulo do online prostredia a v mnohých prípadoch bolo učivo zredukované na kľúčové oblasti. Výnimočná situácia opäť potvrdila výnimočnosť mnohých učiteliek a učiteľov. Cieľom Nadácie ZSE je nielen ich podpora v snahe prinášať do škôl inovatívne metódy a byť inšpiráciou pre kolegov. Rovnako chceme informovať širokú verejnosť o aktívnych učiteľov a komunikovať pozitívne zmeny realizované vďaka nim na slovenských školách. V oblasti vzdelávania podporila Nadácia ZSE v roku 2020 štyri projekty.

Nadácia ZSE od svojho vzniku smeruje podporu do aktivít a projektov, ktoré prostredníctvom iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí prinášajú reálnu zmenu v ich bezprostrednom okolí. Považujeme za veľmi dôležité podnecovať ľudí k aktivite. Aby svojím konaním menili svet na ešte lepšie miesto pre život. Kľúčovým v tejto podpore je grantový program Rozprúdime regióny. Veľkým prínosom v našej snahe sú aj naši kolegovia, ktorí prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu podporujú lokálne projekty. Popri podpore komunitných iniciatív sa takisto snažíme scitlivovať vnímanie verejnosti na potreby ľudí so zdravotným postihnutím. V tomto nám už niekoľko rokov pomáha Asociácia pomoci postihnutým APPA prostredníctvom programu Búrame bariéry.  

Finančná správa

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

Popis Suma
Príspevky prijaté od iných organizácií 104237,57 €
Príspevky z podielu zaplatenej dane 159152,08 €

Prehľad príjmov

Popis Suma
Prijaté dary 98884,00  €
Príjem z podielu zaplatenej dane 442023,85 €

Prehľad darcov a prijatých darov

Popis Suma
Západoslovenská distribučná, a.s. 75591,00 €
ZSE Energia, a.s. 23293,00 €

Celkové náklady členené podľa jednotlivých druhov činností

Popis Suma
Osobitné náklady - prevádzka Elektrárňa Piešťany 22732,24 €
Poskytnuté dary KC Nitra - Elektrárňa Piešťany 56000 €
Poskytnuté dary - granty 179152,08 €
Reklama 3600 €
Audit 538,80 €
Bankové poplatky 97 €
Právne služby 66,03 €
Náklady na posudzovanie projektov 1200 €
Ostatné poplatky 3,50 €