banner

Reštart učenia

Podporu vzdelávania na Slovensku vníma Nadácia ZSE od svojho vzniku ako kľúčovú. Či už prostredníctvom dlhodobých partnerstiev alebo grantových programov. Vnímame, že veľa drobných a pozitívnych zmien sa vo vzdelávaní a v školstve deje už dnes a chceme sa na tejto zmene aktívne podieľať.
Reštart učenia

V roku 2022 Nadácia ZSE pripravila prvý ročník konferencie Reštart učenia. Podujatie bolo primárne určené pre učiteľky a učiteľov, ktorí získali podporu v niektorom z ročníkov grantového programu Výnimočné školy. V rámci programu prezentujú svoje skúsenosti z realizácie podporených projektov. Konferencia však rýchlo zaujala širokú učiteľskú verejnosť a aktuálne je otvorená pre všetkých záujemcov bezplatne. Cieľom konferencie je prinášať zaujímavé prednášky, novátorské myšlienky a postrehy, diskusie s odborníkmi, ale najmä príležitosť stretnúť sa a porozprávať s kolegami a kolegyňami zo školskej praxe.

Konferencia sa uskutočňuje v krásnych industriálnych priestoroch Elektrárne Piešťany. Zrekonštruovaná priemyselná pamiatka, bývalá obecná elektráreň, je našim srdcovým projektom, z ktorého postupne budujeme jedinečné centrum pre zážitkové vzdelávanie.

Prvý ročník inšpiratívnej konferencie priniesol pohľad na rolu učiteliek a učiteľov dnes a v budúcnosti. Po úspešnom debute podujatia sme druhý ročník pripravili na tému dôležitosť výchovy vo výchovno-vzdelávacom procese.

Pre všetkých, ktorí sa konferencie nemohli zúčastniť osobne sú jednotlivé prednášky k dispozícii v našej videosekcii:  

Reštart učenia 2023

Reštart učenia 2022

Tretí ročník konferencie sa uskutočnil 28. mája 2024 a spoločne so spíkermi a spíkerkami sme sa pozreli na využívanie moderných technológií vo vzdelávaní. Fotografie z podujatia sú k dispozícii v galérii.

Reštart učenia vzniká v spolupráci s neziskovou organizáciou Indícia, ktorá na Slovensku už vyše 10 rokov venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na školách. 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava