banner

Konferencia Reštart učenia 2022 / Záznam

Mnohí učitelia a pedagogickí pracovníci sa po rokoch strávených v škole cítia zacyklení a potrebujú zmenu. Tak, aby to viac bavilo ich aj žiakov, a aby ich hodiny reflektovali aktuálne dianie. Preto sme sa spolu s našou partnerskou organizáciou Indícia, n.o. rozhodli pozvať ich do priestorov našej Elektrárne Piešťany a dať si spoločne Reštart učenia!

Inšpiratívna konferencia Reštart učenia sa uskutočnila 24.5.2022. Spoločne sme sa pozreli na rolu učiteľa a jeho miesto v dnešnom rýchlo sa meniacom svete. Má byť pre deti pevným bodom, ktorý je strážcom hodnôt a nositeľom múdrosti a vedomostí? Alebo má byť sprievodcom, ktorý im pomôže vybudovať si stratégie, ako sa učiť po celý život, spolupracovať, vyznať sa v spleti informácií a tvorivo uchopiť svoju vlastnú budúcnosť? Môže zmena prístupu k učeniu priniesť ľahkosť, novú energiu a lepšie vzťahy?

Počas konferencie učitelia a učiteľky z praxe navnadili účastníkov svojimi príbehmi a odborníci a odborníčky na vzdelávanie predstavili rozmanité pohľady na rolu učiteľa dnes a v budúcnosti.

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava