banner

Konferencia Reštart učenia má za sebou 3. ročník

Na konci mája sme sa v priestoroch Elektrárne Piešťany opäť stretli s učiteľmi a učiteľkami z celého Slovenska na konferencii Reštart učenia. Cieľom 3. ročníka inšpiratívnej konferencie bolo pozrieť sa na prítomnosť moderných technológií vo vzdelávacom procese a prekážky pri ich zavádzaní do výučby.

Moderné technológie sa stali nenahraditeľnou súčasťou nášho každodenného života. Napriek tomu sa mnohé školy vyhýbajú ich aktívnej integrácii do vzdelávacieho procesu. Patria technológie do triedy? Aký potenciál a aké riziká so sebou prinášajú? Je správne obmedzovať používanie mobilných telefónov v triede? A ako sa vyrovnať s generačnými rozdielmi v technologickej zručnosti? Tieto a mnohé ďalšie otázky boli hlavnou témou tohtoročnej konferencie Reštart učenia.

Účastníci a účastníčky konferencie si mohli opäť vypočuť nielen odborné prezentácie z oblasti vzdelávania ale aj inšpiratívne príklady z praxe. Svoje originálne nápady predstavili aj učitelia podporení v grantovom programe Nadácie ZSE Výnimočné školy.

Fotografie z podujatia prinášajú príjemnú atmosféru, ktorú sa vďaka všetkým zúčastneným podarilo po roku opäť v jedinečných priestoroch vytvoriť. Konferencia Reštart učenia vzniká v spolupráci Nadácie ZSE s neziskovou organizáciou Indícia.

 

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava