Štvrtý ročník programu Búrame bariéry je otvorený

Opäť otvárame možnosť uchádzať sa o finančnú podporu v rámci štvrtého ročníka charitatívneho grantového programu Búrame bariéry Nadácie ZSE, ktorý je už tradične realizovaný v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA.

Finančná podpora z programu do výšky 1 000 eur je určená na organizačné a technické zabezpečenie charitatívneho podujatia, ktorého výťažok je určený na úhradu rehabilitácií, nákup zdravotných pomôcok a liekov v prospech vybraných členov klubu APPA. 

V aktuálnom ročníku programu je možné žiadosti predkladať priebežne od 7.6.2021 prostredníctvom formuláru na stránke www.appa.sk.

Viac informácií o podmienkach programu a spôsobe predloženia projektu nájdete tu.

 
 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0908 718 085

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava