Búrame bariéry

Podporujeme vašu energiu pre dobrú vec
Búrame bariéry

V Nadácii ZSE považujeme za dôležité prispievať svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. V téme komunitného rozvoja sme vyhlásili už tri ročníky grantového programu Rozprúdime regióny. Program sa opakovane teší veľkému záujmu zo strany žiadateľov o podporu. Každoročne sa nám darí v programe podporovať realizáciu kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatí s cieľom priniesť viac života do obcí a miest v západoslovenskom regióne. Opierajúc sa o dosiahnuté výsledky sme sa rozhodli oblasť podpory komunitného rozvoja rozšíriť aj o cieľovú skupinu ľudí s postihnutím.

V spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA sme vyhlásili druhý ročník grantového programu Búrame bariéry, ktorého cieľom je zaktivizovať miestne komunity na pomoc ľuďom s postihnutím, ktorí žijú medzi nami. Finančná podpora z programu je určená na organizačné a technické zabezpečenie charitatívneho podujatia, ktorého výťažok je určený na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením. Podmienkou získania podpory je miesto realizácie projektu na území západného Slovenska v období od novembra 2018 do júna 2019. V programe bola prerozdelená celková suma 7 000 Eur.

Žiadosti do programu bolo možné predkladať do termínu uzávierky 22.10.2018.

Podmienky programu

Výsledky programu Búrame bariéry 2018

Hodnotiaca komisia Búrame bariéry 2018

Výsledky programu Búrame bariéry 2017

Hodnotiaca komisia Búrame bariéry 2017

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava