banner

Slnečné strechy získa 15 škôl a zariadení

Už druhýkrát vyhlásila Nadácia ZSE program Slnečné strechy ako reakciu na naliehavosť klimatickej krízy a využívania obnoviteľných zdrojov. Program zároveň prepája dve kľúčové oblasti, životné prostredie a vzdelávanie, ktoré Nadácia ZSE podporuje od svojho vzniku. 

Do programu sa mohli zapojiť vybrané školské a sociálne zariadenia v našej územnej pôsobnosti.

Záujem o bezplatnú inštaláciu fotovoltických panelov prejavilo do termínu uzávierky 75 žiadateľov. Všetky žiadosti boli zaradené do hodnotiaceho procesu, v ktorom mala komisia za úlohu vyhodnotiť, ktoré subjekty spĺňajú kritériá programu a ktoré dokážu vďaka panelom významne ušetriť náklady na elektrickú energiu.

V druhom ročníku programu Slnečné strechy poskytne Nadácia ZSE bezplatnú inštaláciu fotovoltických panelov až 15 subjektom v celkovej hodnote takmer 150 000 eur. Podpora z programu pokryje všetky priame náklady spojené s inštaláciou.

Realizácia programu Slnečné strechy je možná vďaka časti výnosu za každého zodpovedného zákazníka produktu Zelená elektrina, ktorý od roku 2020 využíva približne 125 000 ľudí. Vážime si všetkých, ktorí spolu s nami prispievajú k udržateľnosti prírodných zdrojov a pomáhajú nám podporovať zmysluplné aktivity. 

Zoznam podporených subjektov a tiež podmienky programu sú k dispozícii na podstránke programu.

Slnečné strechy získa 15 škôl a zariadení

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava