banner

Moderné technológie témou 3. ročníka Reštartu učenia

Krásne slnečné počasie nás v utorok 28. mája 2024 privítalo v priestoroch Elektrárne Piešťany, kde sme sa po roku opäť stretli s učiteľmi a učiteľkami z celého Slovenska.

V rámci 3. ročníka inšpiratívnej konferencie Reštart učenia sme sa spoločne pozreli na prítomnosť technológií vo vzdelávacom procese a možné prekážky pri ich zavádzaní do výučby.

Moderné technológie a ich zodpovedné používanie sú v dnešnej spoločnosti kľúčovou témou. Nie je preto veľkým prekvapením, že sa s ňou musia vysporiadať aj školy a pedagógovia. Najmä keď vezmeme do úvahy, že žiaci a žiačky sú v ich používaní omnoho zručnejší. Preto sme veľmi radi, že sa nám podarilo na tretí ročník konferencie opäť priniesť aktuálnu tému a veríme, že informácie, ktoré odzneli, boli prínosom pre všetkých.

Účastníci a účastníčky konferencie si mohli opäť vypočuť nielen odborné prezentácie z oblasti vzdelávania ale aj inšpiratívne príklady z praxe. Svoje originálne nápady predstavili aj učitelia podporení v grantovom programe Nadácie ZSE Výnimočné školy.

Konferenciu Reštart učenia pripravujeme v spolupráci s neziskovou organizáciou Indícia. Fotografie z podujatia sú k dispozícii v galérii.

Moderné technológie témou 3. ročníka Reštartu učenia

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava