banner

#DobehnemeTo - Dokážeme vzdelávať aj bez internetu

V rámci grantového programu Výnimočné doučko sme podporili aj projekt “Dokážeme vzdelávať aj bez internetu”, ktorého výstupom bude audiovizuálna učebná pomôcka určená deťom a ich rodičom na precvičovanie si vedomostí a ich aplikáciu do praktických úloh. 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava