banner

Výnimočné školy 2021/2022

Od svojho vzniku sa Nadácia ZSE snaží prispievať k zlepšovaniu procesu vzdelávania na Slovensku a v našej podpore chceme pokračovať. Podporujeme učiteľov, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a chcú byť inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov. Spolu v tomto školskom roku podporíme vzdelávacie projekty sumou 75 000 eur.
Výnimočné školy 2021/2022

Nadácia ZSE má za sebou dva ročníky grantového programu Výnimočné školy, čo znamená viac ako 90 projektov s podporou vyše 190 tisíc eur. Predchádzajúce mesiace potvrdili nielen nám, že podpora vzdelávania je v našej spoločnosti kľúčová. Preto sme ani tento rok neváhali nad vyhlásením tretieho ročníka grantového programu Výnimočné školy.

Od 9. septembra do 13. októbra sa učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí nestrácajú chuť učiť inak, mohli uchádzať o podporu vo výške až do 3 000 eur. Nadácia ZSE prerozdelí v programe celkovú sumu 50 000 eur.

Do termínu uzávierky bolo predložených 283 projektov. Všetky predložené projekty spĺňali podmienky programu a boli predložené nezávislej hodnotiacej komisii na posúdenie. Správna rada Nadácie ZSE na základe hodnotenia nezávislej komisie vybrala na podporu 23 z nich.

Viac informácií nájdete v Podmienkach grantového programu Výnimočné školy 2021/2022.

Zoznam podporených projektov programu Výnimočné školy 2021/22

Hodnotiaca komisia programu Výnimočné školy a Učíme sa spolu online 2021/22

 

UČÍME SA SPOLU ONLINE 2021/2022

Ďalšiu možnosť pre pedagógov priniesol prvý ročník projektu Učíme sa spolu online. Po úspechu pilotného ročníka projektu, na počiatku ktorého stál presun vyučovania do onlinu v čase zatvorenia škôl, Nadácia ZSE v školskom roku 2021/2022 podporí učiteľov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem participovať na rozvoji webstránky www.vynimocneskoly.sk.

Od 16. septembra do 13. októbra mali učiteľky a učitelia možnosť uchádzať sa o podporu do výšky 2 500 eur na realizáciu svojho zámeru a možnosť rozšíriť svoje digitálne zručnosti. Do termínu uzávierky učiteľky a učitelia predložili 63 projektov. Podporu získalo, na základe hodnotenia nezávislej komisie, 11 z nich.

Viac k projektu Učíme sa spolu online sa dozviete v Podmienkach projektu pre rok 2021/2022.

Zoznam podporených projektov programu Učíme sa spolu online 2021/22

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava