Rozprúdime regióny

Nadácia ZSE vyhlasuje štvrtý ročník grantového programu Rozprúdime regióny. Aj v tomto roku prerozdelí celkovú sumu 100 000 eur na kultúrne, športové a komunitné podujatia v západoslovenskom regióne.
Rozprúdime regióny

Nadácia ZSE aj tento rok vyhlásila obľúbený grantový program Rozprúdime regióny určený na podporu lokálnych podujatí a aktivít s cieľom oživiť kultúrne dianie a komunitný život na západnom Slovensku.

Hodové slávnosti, obecné dni, folklórne vystúpenia, letné kiná, športové podujatia, lokálne festivaly či komunitné akcie majú opäť príležitosť získať finančnú podporu do výšky 1 000 eur. Program podporí najmä originálne projekty pre komunity, alebo aj také, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok.

Štvrtý ročník programu Rozprúdime regióny opäť umožní získať príspevok obciam, mestám, mimovládnym organizáciám, kultúrnym inštitúciám, športovým klubom, školám a školským zariadeniam na projekty realizované v územnej pôsobnosti ZSE.

Do termínu uzávierky 13. júna 2019 bolo do programu predložených celkom 730 projektov. Z celkového počtu projektov zaradených do hodnotenia sa o finančnú podporu uchádzalo najviac projektov (257) z Nitrianskeho kraja.

Aj tento rok bude v programe na najlepšie projekty prerozdelená celková suma 100 000 eur. O podporených projektoch rozhodne viacčlenná odborná hodnotiaca komisia.

Výsledky programu a zoznam podporených projektov bude zverejnený 2. júla 2019.

Podrobné informácie o programe nájdete v podmienkach programu.

 

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava