banner

Ochrana dravcov na Slovensku

Spoločne s ochranármi z organizácie pre ochranu voľne žijúcich dravých vtákov a sov na Slovensku sa podieľame na vytvorení harmónie medzi krajinou a priemyselnou činnosťou na území, ktoré je súčasťou distribučnej oblasti ZSE.
Ochrana dravcov na Slovensku

Ochrana dravcov na Slovensku sa venuje výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov a sov vo voľnej prírode na celom území Slovenska. Vplyvom nadzemných elektrických vedení na vtáctvo sa organizácia zaoberá dlhodobo a systematicky.

V rámci našej spolupráce sme sa zamerali na ochranu a  monitoring populácií dravcov a sov v lokalitách, z ktorých doteraz bolo zozbieraných len málo informácií. V spolupráci s dobrovoľníkmi boli nainštalované desiatky búdok, vrátane tých pre sokoly myšiare, ktoré pomáhajú poľnohospodárom pri ochrane úrody pred hrabošom poľným. Taktiež sa podarilo potvrdiť nové hniezdne lokality s mláďatami najkrajšej a najvzácnejšej sovy na Slovensku - plamienky driemavej. Intenzívna komunikácia s úradmi a lesníkmi pomohla k bezproblémovému hniezdeniu pre páry orlov krikľavých, jastrabov veľkých a sov dlhochvostých v územiach, kde mala prebiehať ťažba. V spolupráci s verejnosťou bolo zmapovaných 80 zimovísk s 1062 myšiarkami ušatými v intravilánoch miest.

Pokračovanie programu Dávame Dravcom Domov (3DodZSE) nesie názov Hej sokoly. Búdky pre sokola myšiara sú inštalované na stožiaroch ZSD štvrtú sezónu, pričom ich aktuálny počet sa blíži k stovke. Vďaka podpore z programu 3DodZSE 2022 začal aj podcast Vtáčia akadémia a vyšiel časopis Dravce a sovy 2022.

V rámci projektu LIFE Danube Free Sky (danubefreesky.eu) došlo k pilotnému osadeniu búdok pre sokola rároha na vedenie v oblasti Nové Zámky - Štúrovo, čo je kľúčové pre návrat druhu na historické lokality v tejto oblasti.

Nájdu sa aj dramatické momenty, kedy vylietavajúce mláďatá sokola rároha pred tragickým koncom zachránilo  len expresné umiestnenie ochranných prvkov v spolupráci ZSD a ochranárov na vyše 2 km úseku neďaleko Serede.

Bližšie informácie:

dravce.sk

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava