banner

Životné prostredie

Zodpovednosť voči životnému prostrediu patrí k našim prioritám. Na vytvorení harmónie medzi krajinou a priemyselnou činnosťou na území, ktoré je zároveň súčasťou distribučnej oblasti ZSE, sa energetici podieľajú spoločne s ochranármi už viac ako 20 rokov. Naša dlhoročná spolupráca spočíva v ochrane vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení. Uvedomujeme si, že v téme riešenia dopadov našej každodennej činnosti na životné prostredie a klimatickú krízu, nesmieme poľaviť. Nadácia ZSE preto dopĺňa svoje aktivity v tejto oblasti aj o grantové programy a ďalšie projekty.

Životné prostredie
 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava