Zamestnanecký grantový program

Pred pár týždňami vyhlásila Nadácia ZSE Zamestnanecký grantový program, zameraný na podporu projektov, v ktorých sa dobrovoľnícky angažujú zamestnanci skupiny ZSE.

O grant z Nadácie ZSE mohli požiadať školy, neziskové organizácie či obce na projekty, ktoré sú zamerané na vzdelávanie, športové, kultúrne aktivity, ochranu životného prostredia a pod. Hlavnou podmienkou bolo, aby do realizácie týchto projektov boli zamestnanci aktívne zapojení.

Tento rok mohli dobrovoľníci z radov ZSE po prvý krát zapojiť do projektov aj svojich kolegov a vytvoriť tak spoločné tímy. Maximálna suma, ktorú mohli získať tímové projekty, bola 1 000 eur. Individuálne projekty mohli získať podporu do výšky 600 eur.

Do Zamestnaneckého grantového programu sa prihlásilo až 158 projektov, ktoré splnili podmienky programu. Z nich 25 bolo tímových, čo znamená, že do ich realizácie sa zapoja aspoň traja zamestnanci. V roku 2018 sa tak k zlepšeniu svojho okolia pomocou vlastnej dobrovoľníckej aktivity rozhodlo prispieť až 208 zamestnancov skupiny ZSE.

Nadácia ZSE podporila celkovou sumou 70 000 eur všetkých 158 projektov. Ich zoznam si môžete pozrieť tu.

Tešíme sa veľkému záujmu a prajeme všetkým veľa úspechov pri realizácii projektov.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava