banner

Výnimočné školy sa opäť priblížili svojim žiačkam a žiakom

Výsledky piateho ročníka grantového programu Výnimočné školy už sú známe. Tohtoročná výzva priniesla rekordný počet 454 prihlásených škôl. Nesmierne nás teší záujem učiteliek a učiteľov, ktorí chcú rozvíjať svoje profesné pôsobenie aj žiakov a žiačky vo svojich triedach. Vzhľadom k počtu a kvalite prijatých vzdelávacích nápadov Správna rada Nadácie ZSE pristúpila k navýšeniu celkovej sumy podpory na 120 000 eur. Vďaka tomu môžeme podporiť až 64 z nich.

Najviac podporených škôl je tento rok z Prešovského a Banskobystrického kraja. Medzi podporenými nájdete aj pedagógov zo ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves. V projekte Dôveruj mi, dôveruj sebe - dokážeš zmeniť svet získajú potrebné zručnosti, ktoré následne využijú pri rozvoji kritického myslenia u žiakov na jednotlivých predmetoch. Navrhnú program osobnostného rozvoja žiakov pre jednotlivé triedne kolektívy s využitím programov na rozvoj nenásilnej komunikácie a riešenia konfliktov, sebapoznávania, či psychohygieny.

"Hladný Ali" je projekt Spojenej školy z Modrého Kameňa. Jeho cieľom je vytvorenie vzdelávacej hry, ktorá nevtieravou formou dokáže starších žiakov 1. stupňa základných škôl zabaviť a zároveň sa zlepšiť v základnej násobilke. Žiaci a žiačky v spolupráci s niektorými učiteľmi cez prepojenie viacerých predmetov dostanú možnosť vyvinúť reálny produkt vnímajúc pri tom architektúru súvislostí.

Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej v Bratislave prostredníctvom projektu TÝKA SA TO AJ TEBA inovuje obsah a metódy vzdelávania naprieč vyučovacími predmetmi a zároveň posilní poznávacie city, tvorivosť, angažovanosť a zodpovednosť za stav onkologických ochorení a ich prevencie zameraním sa na karcinóm prsníka ako najčastejšie zhubné ochorenie.

Toto je len malá ochutnávka podporených projektov. Viac o programe i podporených školách sa dozviete na podstránke programu Výnimočné školy.

Výnimočné školy sa opäť priblížili svojim žiačkam a žiakom

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava