banner

Učíme sa spolu online podporí digitálne zručnosti učiteľov

Od 12. septembra majú pedagógovia základných a stredných škôl šancu ukázať svoju hodinu celému Slovensku a rozvíjať svoje zručnosti pri príprave online učebných materiálov.

Nadácia ZSE prináša učiteľom a učiteľkám možnosť získať finančný príspevok do výšky 2 500 eur a k tomu možnosť naučiť sa a vyskúšať nové, digitálne možnosti odovzdávania vedomostí žiakom.

Do programu je možné sa zapojiť predložením projektu prostredníctvom online formuláru do 19.10.2022.

Viac informácií nájdete na podstránke programu Výnimočné školy.

Učíme sa spolu online podporí digitálne zručnosti učiteľov

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava