Uchádzame sa o ocenenie Via Bona Slovakia 2018

Skupina ZSE patrí na Slovensku k lídrom v otázkach zodpovedného podnikania a jeho princípy sú súčasťou našich každodenných rozhodnutí a stratégie podnikania. Aj preto sme sa rozhodli uhádzať o ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2018 v kategórii Dobrý partner komunity.

Považujeme za dôležité prispievať svojim konaním k tomu, aby bol svet okolo nás lepší. V roku 2017 začala naša spolupráca s Asociáciou pomoci postihnutým APPA s cieľom motivovať miestne komunity k pomoci ľuďom s postihnutím, ktorí žijú medzi nami. V grantovom programe Búrame bariéry podporujeme organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je určený práve na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením.

Veríme, že v očiach všetkých organizácií, ktoré prostredníctvom našej podpory upriamili pozornosť na potreby hendikepovaných, sme dobrým partnerom komunity už teraz. Dúfame, že výsledky našej práce o tom presvedčia aj nezávislú hodnotiacu komisiu ocenenia Via Bona Slovakia 2018.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava