banner

Staňte sa naším partnerom

Vytváranie podmienok pre kvalitné vzdelávanie je jedna z priorít, ktoré sa Nadácia ZSE snaží podporovať dlhodobo a systematicky už od svojho vzniku. Napriek tomu, že ide o dlhodobý cieľ, nepoľavujeme a naďalej chceme byť súčasťou pozitívnych zmien, ktorými školstvo prechádza.

Aby naša podpora mala čo najväčší zmysel a dosah tam, kde je to potrebné, dlhodobo spolupracujeme s partnermi z neziskového sektora, ktorí majú prehľad o aktuálnych témach, ktoré riešia učitelia a učiteľky, ale aj ich žiaci a žiačky na základných a stredných školách.

V tomto chceme pokračovať a preto chceme hľadáme partnera/partnerov z neziskového sektora, s ktorými môžeme spoluvytvárať lepšie podmienky pre kvalitné vzdelávanie už dnes, nie zajtra.

Nadácia ZSE v roku 2024 vyčlení na realizáciu partnerských aktivít finančné prostriedky do výšky 75 000 €.

Neziskové organizácie, ktoré spĺňajú podmienky výzvy nám môžu predložiť návrhy spolupráce do 7.2.2024.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na podstránke výzvy.

 

Staňte sa naším partnerom

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava