banner

8. ročník programu Rozprúdime regióny opät zaujal

Ďakujeme 717 projektom prihláseným do grantového programu Rozprúdime regióny! Regióny západného Slovenska rozprúdi ďalšia várka podujatí a komunitných aktivít.

Tento už tradičný program podporí vybrané projekty, ktoré zviditeľňujú a rozvíjajú kultúrny, športový a komunitný život v obciach a mestách v oblasti našej pôsobnosti.

Okrem originálnych projektov pre komunity hľadáme aj aktivity, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok. Vítame aj projekty, ktoré napomáhajú k zbližovaniu rôznych kultúr a skupín v spoločnosti, posilňujú dialóg a pochopenie medzi nimi a prispievajú k vzájomnému spoznávaniu. 

Obce a mestá, mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie, športové kluby a školy podali projekty s rozpočtom spolu vo výške 1 346 427 Eur.

V najbližšom čase čaká komisiu neľahká úloha. Medzi vybrané projekty bude prerozdelená grantová podpora v celkovej hodnote 100 000 Eur.

Výsledky budú vyhlásené 11. júla 2024. Viac o programe sa dozviete na podstránke.

8. ročník programu Rozprúdime regióny opät zaujal

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava