banner

Siedmy raz rozprúdime regióny – buďte pri tom

Grantový program Rozprúdime regióny otvára svoj siedmy ročník. V ňom bude medzi vybrané projekty zviditeľňujúce a rozvíjajúce kultúrny, športový a komunitný život v obciach a mestách v oblasti našej pôsobnosti prerozdelených až 100 000 Eur. Maximálna podpora na jeden projekt je 1 500 eur.

Tradíciou je podpora zámerov zviditeľňujúcich výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho zvykov a pamiatok. Priestor zostáva aj pre projekty napomáhajúce k zbližovaniu rôznych kultúr a skupín v spoločnosti, ktoré prispievajú vzájomnému spoznávaniu, posilňujú dialóg a pochopenie medzi nimi.

Program za dobu svojej existencie podporil 950 lokálnych projektov aktívnych komunít, obcí a miest v západoslovenskom regióne sumou 800 tisíc. Eur. Buďte pri pokračovaní tohto príbehu.

Projekty do programu je možné predkladať prostredníctvom online formulára do 13.6.2023.

Viac informácii o podmienkach a spôsobe predloženia projektu je k dispozícii na podstránke programu Rozprúdime regióny.

Siedmy raz rozprúdime regióny – buďte pri tom

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava