banner

Rok 2022 opäť plný výziev aj pre Nadáciu ZSE

V Nadácii ZSE máme za sebou opäť rok plný výziev a takisto nových programov.

V roku 2022 sme našu pozornosť zamerali najmä na rozvoj jednej z troch kľúčových oblastí našej podpory – ochrana životného prostredia. V tejto téme sme pripravili hneď dva nové programy.

Program Mením na zeleň na podporu lokálnych aktivít zameraných na zmierňovanie dopadov ekologickej a klimatickej krízy. A jedinečný program Slnečné strechy, ktorý umožňuje školám a sociálnym zariadeniam získať bezplatnú inštaláciu fotovoltických panelov.

Výnimočným bol rok 2022 pre celú spoločnosť ZSE, ktorá oslavovala 100. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sme navýšili rozpočet niekoľkých programov, vďaka čomu sme mohli podporiť ešte viac zmysluplných projektov.

Vďaka tejto podpore sme mohli v roku 2022 podporiť vyše 400 projektov sumou 570 000 €.

Poďte sa spolu s nami obzrieť späť na aktivity a výsledky, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť, prostredníctvom výročnej správy za rok 2022.  

Rok 2022 opäť plný výziev aj pre Nadáciu ZSE

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava