banner

Reštart učenia, 3. ročník konferencie je tu!

Po dvoch úspešných ročníkoch konferencie Reštart učenia sa veľmi tešíme, že v máji 2024 sa opäť uvidíme v Piešťanoch.

V rámci tretieho ročníka inšpiratívnej konferencie pre učiteľov sa budeme venovať využívaniu moderných technológií vo vzdelávaní.

Moderné technológie sa stali nenahraditeľnou súčasťou nášho každodenného života. Mobil a počítač sú súčasťou riešenia bežných každodenných situácií. Napriek tomu sa mnohé školy vyhýbajú ich aktívnej integrácii do vzdelávacieho procesu.

Na tohtoročnej konferencii Reštart si položíme otázky ako "Patria technológie do triedy? Aký potenciál a aké riziká so sebou prinášajú? Je správne obmedzovať používanie mobilných telefónov v triede? Ako sa vyrovnať s generačnými rozdielmi v technologickej zručnosti? Ako pripraviť žiakov a žiačky na zodpovedné používanie technológií v živote tak, aby pre nich boli tvorivými nástrojmi a nie len pasívnymi médiami na konzumovanie obsahu?“

Odpovede budeme hľadať spoločne 28. mája 2024 v Elektrárni Piešťany. Ďalšie informácie o pripravovanej konferencii sú k dispozícii na webstránke neziskovej organizácie Indícia, s ktorou podujatie pripravujeme.

Reštart učenia, 3. ročník konferencie je tu!

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava