banner

Program Energia pre teba s veľkou novinkou

Partnerstvo Nadácie ZSE s Asociáciou pomoci postihnutým APPA patrí medzi najdlhšie. Od začiatku našej spolupráce je hlavným cieľom podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu motivovať komunitu v prospech ľudí so zdravotným znevýhodnením.  

Okrem iných aktivít už niekoľko rokov spoločne pomáhame organizovať charitatívne podujatia v komunitách. V priebehu tohto obdobia sme mali možnosť podporiť 50 podujatí, ktorých výťažok takmer 110 tisíc eur bol určený na pomoc pre zdravotne znevýhodnených členov klubu APPA.

5. ročník programu Energia pre teba umožní opäť získať finančné prostriedky na organizačné a technické zabezpečenie charitatívnych podujatí. Program sa v aktuálnom ročníku zameria primárne na podporu športových podujatí.

Veľkou novinkou programu je spojenie s unikátnou charitatívnou mobilnou aplikáciou APPka by APPA. Ide o jedinečnú aplikáciu, ktorá umožňuje premeniť energiu vynaloženú pri pohybe užívateľa na pomoc konkrétnym deťom a dospelým so zdravotným znevýhodnením. APPka je spoločným projektom APPA a Nadácie ZSE a je prvou slovenskou charitatívnou aplikáciou, ktorá dáva pohybu nový zmysel.

Vďaka aplikácii budú mať organizátori podujatia možnosť navýšiť výťažok svojej zbierky o špeciálny bonus vo výške 2 000 €. Podujatie, ktorého účastníci odovzdajú cez APPku najväčším objem energiu, tak navýšia výťažok pre konkrétneho člena klubu APPA určený na úhradu rehabilitácií, nákup zdravotných pomôcok a liekov.

Do aktuálneho ročníka programu je možné sa zapojiť prostredníctvom formulára uverejneného na stránkach APPA. Informácie o minulých ročníkoch nájdete aj na podstránke programu Energia pre teba.

Program Energia pre teba s veľkou novinkou

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava