banner

O Slnečné strechy sa uchádza 75 žiadateľov

Aj druhý ročník programu Slnečné strechy opäť oslovil veľké množstvo škôl a sociálnych zariadení, ktoré sa mohli uchádzať o bezplatnú inštaláciu fotovoltických zariadení.

Do termínu uzávierky 29. 11. 2023 bolo do programu predložených 75 žiadostí. Najviac žiadostí bolo z Nitrianskeho kraja.  V druhom ročníku programu prerozdelí Nadácia ZSE na inštaláciu fotvoltických panelov na vybrané školské a sociálne zariadenia 150 000 €.

Viacčlenná hodnotiaca komisia teraz z predložených žiadostí vyberie vhodných kandidátov. Žiadatelia budú musieť spĺňať nielen technické kritériá, ale takisto preukázať  svoju doterajšiu snahu o energetickú efektívnosť. 

Výsledky hodnotenia a zoznam podporených žiadateľov bude známy do 31. 1. 2024.

Viac informácií o programe aj doposiaľ zrealizovaných inštaláciách je k dispozícii na podstránke Slnečné strechy.

O Slnečné strechy sa uchádza 75 žiadateľov

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava