banner

Najvyšší čas meniť na zeleň

Úspešné dva ročníky grantového programu Mením na zeleň opäť posilnili našu dôveru v schopnosť ľudí zmobilizovať svoje komunity a byť inšpiráciou pre ostatných. Veríme, že zelenšiu budúcnosť máme vo svojich rukách. Preto prinášame už tretí ročník programu, prostredníctvom ktorého chceme opäť prispieť zmierňovaniu dopadov ekologickej a klimatickej krízy.

V aktuálnej výzve môžete aj vy pomôcť k zmierňovaniu naliehavej environmentálnej situácie v regiónoch západného Slovenska. Projekty prinášajúce reálnu zmenu pre životné prostredie sa môžu týkať využívania obnoviteľných zdrojov energie, udržateľnosti, ochrany ekotopov aj environmentálneho vzdelávania.  

Medzi vybrané projekty prerozdelíme celkovú sumu 70 000 eur. Uzávierka prijímania žiadostí je 27. 3. 2024.

 Viac informácií nájdete na podstránke projektu.

Najvyšší čas meniť na zeleň

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava