banner

MyMachine rozvíja kľúčové kompetencie pre 21. storočie

Ďalšou podporenou organizáciou výzvy Kvalitné vzdelávanie dnes, nie zajtra je Karpatská nadácia, ktorá sa taktiež dlhodobo venuje skvalitňovaniu procesu vzdelávania na Slovensku. Svedčí o tom 8. ročníkov programu MyMachine. Minulý týždeň sme boli svedkami zavŕšenia tohto ročníka na MyMachine EXPO v Elektrárni Piešťany.

Neformálny vzdelávací program MyMachine pochádza z Belgicka. Jedinečnosť programu spočíva v rozvoji tvorivosti a zručností pre 21. storočie prostredníctvom projektového a zážitkového vzdelávania pri spolupráci žiactva a študentstva na všetkých troch úrovniach vzdelávania. Deti a mladí ľudia sa učia pracovať v tímoch, komunikovať, prezentovať, vnímať a rešpektovať vzájomne svoje talenty, kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k riešeniu problémov. Učitelia sú zapojení do celého procesu a zároveň si osvojujú metódu projektového vzdelávania (PBL). MyMachine má 3 fázy:

Myšlienka: deti na ZŠ vo veku 6 - 12 rokov vymýšľajú svoje vysnívané vynálezy

Koncept: študenti vysokých technických škôl a produktového dizajnu menia detské nápady na zrealizovateľné koncepty

Prototyp: študenti stredných odborných, priemyselných a umeleckých škôl vytvoria skutočné prototypy vynálezov v spolupráci s deťmi, ktoré ich vymysleli a vysokoškolákmi, ktorí navrhli dizajn.

Oslavou celoročnej spoločnej snahy je MyMachine EXPO, kde sú vynálezy po prvý raz predstavené. 21. júna bola Elektrárňa Piešťany plná radosti z kreativity a inovatívnosti detí a mladých ľudí, z nápadov zhmotnených do skutočnosti, a zároveň plná vďaky učiteľkám a učiteľom, ktorý proces tvorby sprevádzali.

Projekt Karpatskej nadácie bude pokračovať nadstavbou MyMachine vo forme pilotného ročníka rozvojového programu SkillED pre zástupcov stredných odborných škôl, na ktorý získali podporu vo výške 25 000 €.

MyMachine rozvíja kľúčové kompetencie pre 21. storočie

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava