banner

Meňte s nami na zeleň!

Je tu druhý ročník grantového programu Mením na zeleň. Po úspešnom minulom roku, v ktorom nás tešilo množstvo kvalitných rôznorodých projektov prispievajúcich komunitne, lokálne a aktuálne k zmierňovaniu dopadov ekologickej a klimatickej krízy, miešame karty opäť.

Poznáte potreby svojej komunity a viete nadchnúť ľudí okolo seba? Možnosť uchádzať sa o podporu je otvorená pre mimovládne organizácie, centrá voľného času, komunitné centrá, obce, mestá, ako aj školy a školské zariadenia aktívne v oblasti ochrany životného prostredia. Prihláste svoj projekt do programu do 11.4.2023 a získajte naň podporu do výšky 2 000 eur. Celkovo Nadácia ZSE v programe prerozdelí 70 000 eur.

Viac informácii nájdete na podstránke programu.

Meňte s nami na zeleň!

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava