banner

Máme nových partnerov

Lepšie podmienky pre kvalitné vzdelávanie sú našou kľúčovou prioritou. Okrem vlastného grantového programu Výnimočné školy, inšpiratívnej konferencie Reštart učenia, sa snažíme kvalitu vzdelávania zlepšovať aj prostredníctvom dlhodobých partnerstiev.

Naďalej chceme byť súčasťou pozitívnych zmien, ktoré sa v oblasti vzdelávania postupne darí presadzovať.

Aj preto sme vyhlásili výzvu Staňte sa naším partnerom, ktorej cieľom bolo nájsť organizácie, s ktorými môžeme spolupracovať na vytváraní lepších podmienok pre kvalitné vzdelávanie už dnes, nie zajtra.

Do termínu uzávierky 7. 2. 2024 nám predložilo svoje návrhy až 50 organizácií. Nadácia ZSE posúdila všetky predložené návrhy na základe kritérií uvedených v podmienkach výzvy. Na základe hodnotenia Správna rada Nadácie ZSE následne rozhodla, že celkovú sumu 75 000 € prerozdelí medzi návrhy 4 organizácií:

  • Mladý podnikavec
  • Karpatská nadácia
  • Centrum vzdelávacích analýz
  • CEEV Živica

Ďalšie informácie sú k dispozícii na podstránke výzvy.

Tešíme sa na spoluprácu.

Máme nových partnerov

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava