banner

Ďakujeme, že meníte na zeleň

V 3. ročníku grantového programu Mením na zeleň sme obdržali až 261 projektov. Najviac z nich sa opäť venuje environmentálnemu vzdelávaniu, nasleduje oblasť udržateľného spôsobu života a ochrany krajinných prvkov a ekotypov. Rastie však aj počet nápadov k využívaniu obnoviteľných zdrojov, znižovaniu uhlíkovej stopy a cirkulárnej ekonomike. Tešíme sa, ako spoločne premeníme regióny západného Slovenska na zeleň a prispejeme k zmierneniu ekologickej a klimatickej krízy.
Medzi podporené projekty bude prerozdelených spolu 70 000 €.
Výsledky zverejníme 26. apríla na podstránke programu.
 
Ďakujeme, že meníte na zeleň

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava