banner

Búrame bariéry, aby tu bola Energia pre teba

V spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA už piaty rok umožňujeme žiadateľom získať finančnú podporu na organizačné a technické zabezpečenie charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je určený na úhradu rehabilitácií, nákup zdravotných pomôcok a liekov v prospech vybraných členov klubu APPA.

V priebehu 4 rokov sme podporili štyri desiatky podujatí, ktorých celkový výťažok vyše 80 tis. eur bol použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením.

Rovnako aj v roku 2022 naďalej búrame bariéry, aby tu bola Energia pre teba. S novým názvom programu pokračuje naša spolupráca s APPA, vďaka ktorej môžeme oblasť podpory komunitného rozvoja rozširovať aj o cieľovú skupinu ľudí so znevýhodnením.

Viac informácií o podmienkach programe a spôsobe predkladania projektov je k dispozícii na webstránke APPA.

Búrame bariéry, aby tu bola Energia pre teba

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava