banner

8. ročník spoločnej pomoci je tu

Zamestnanecký grantový program prichádza opäť s príležitosťou pre organizácie, v ktorých sa dobrovoľnícky angažujú zamestnankyne a zamestnanci skupiny ZSE. Chceme povzbudiť ich spoločnú dlhodobú iniciatívu robiť zo svojho okolia rôznorodým spôsobom lepšie miesto pre život.

Na podporu športových, kultúrnych, vzdelávacích a komunitných aktivít vyčlenila Nadácia ZSE v tomto ročníku programu celkovo 100 000 eur. Maximálna výška podpora na jeden projekt je 1 200 eur.

Projekty do programu je možné predkladať do 5. marca.

Viac informácií nájdete na podstránke Zamestnaneckého grantového programu.

8. ročník spoločnej pomoci je tu

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava