banner

6. ročník programu Rozprúdime regióny s navýšenou podporou

Šiesty ročník grantového programu Rozprúdime regióny vyhlasujeme v čase osláv stého výročia skupiny ZSE s navýšením celkového rozpočtu na 200 000 eur a podpory na jeden projekt na maximálne 2 500 eur.

Doteraz sme prostredníctvom tohto programu podporili 800 lokálnych projektov aktívnych komunít, obcí a miest v západoslovenskom regióne sumou 600 tis. eur.

Aj v šiestom ročníku podporíme vybrané projekty zviditeľňujúce a rozvíjajúce kultúrny, športový a komunitný život v obciach a mestách v oblasti našej pôsobnosti či zviditeľňujúce výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov a pamiatok. Vzhľadom k aktuálnemu dianiu sme sa rozhodli dať priestor aj projektom, ktoré napomáhajú k zbližovaniu odlišných kultúr.

Projekty do programu je možné predkladať výlučne prostredníctvom online formulára do 15.6.2022.

Viac informácii o podmienkach a spôsobe predloženia projektu je k dispozícii na podstránke programu Rozprúdime regióny.

6. ročník programu Rozprúdime regióny s navýšenou podporou

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava