#DobehnemeTo - Multimediálne štúdio Kraskovka

Študenti Spojenej školy Púchov nemali počas pandémie prístup k praktickému vzdelávaniu, ktoré by za bežných okolností nadobudli odborným výcvikom. Práve preto sme sa v rámci programu Výnimočné doučko rozhodli podporiť projekt “Multimediálne štúdio Kraskovka”, ktorý skvalitní odborný výcvik študentov, ale aj predávanie cenných skúseností bývalých absolventov školy a zamestnancov firiem.


Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava