Zamestnanecký grantový program 2021

Verejnoprospešné témy a projekty nikdy neboli zamestnancom skupiny ZSE ľahostajné. Svojou iniciatívou a úsilím dlhodobo aktívne prispievajú k zveľaďovaniu prostredia, v ktorom naša spoločnosť pôsobí.
Zamestnanecký grantový program 2021

Od minulého roka sú na Slovensku komunitné, kultúrne, športové aj vzdelávacie aktivity výrazne zasiahnuté a obmedzené pandémiou koronavírusu a ochorením COVID-19. Drobné mimovládne organizácie, športové kluby, komunitné centrá, v neposlednom rade škôlky a školy boli nútené obmedziť či úplne pozastaviť svoju činnosť a plány na rozvoj svojich aktivít.

Práve prostredníctvom zamestnancov skupiny ZSE chce Nadácia ZSE týmto organizáciám podať pomocnú ruku.

Nadácia ZSE preto vyhlásila piaty ročník Zamestnaneckého grantového programu, v rámci ktorého zamestnanci môžu podporiť organizácie, ktorých činnosť im je blízka.

O podporu z programu sa môžu zamestnanci v spolupráci s vybranou organizáciou uchádzať predložením projektu, ktorý je zameraný na podporu športových, kultúrnych, vzdelávacích a komunitných aktivít v západoslovenskom regióne.

Do termínu uzávierky 31.3.2021 bolo do aktuálneho ročníka programu predložených 134 projektov. Všetky projekty splnili podmienky programu a boli zaradené do hodnotenia. Viacčlenná hodnotiaca komisia odporučila Správnej rade na podporu 119 projektov.

V piatom ročníku programu Nadácia ZSE prerozdelila na podporu vybraných projektov celkovú sumu 80 000 eur. Jeden projekt mohol v programe získať finančnú podporu do výšky 800 eur.

Zoznam podporených projektov_Zamestnanecký grantový program 2021

Podmienky Zamestnaneckého grantového programu 2021

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0908 718 085

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava