Zamestnanecký grantový program 2021

Verejnoprospešné témy a projekty nikdy neboli zamestnancom skupiny ZSE ľahostajné. Svojou iniciatívou a úsilím dlhodobo aktívne prispievajú k zveľaďovaniu prostredia, v ktorom naša spoločnosť pôsobí.
Zamestnanecký grantový program 2021

Od minulého roka sú na Slovensku komunitné, kultúrne, športové aj vzdelávacie aktivity výrazne zasiahnuté a obmedzené pandémiou koronavírusu a ochorením COVID-19. Drobné mimovládne organizácie, športové kluby, komunitné centrá, v neposlednom rade škôlky a školy boli nútené obmedziť či úplne pozastaviť svoju činnosť a plány na rozvoj svojich aktivít.

Práve prostredníctvom zamestnancov skupiny ZSE chce Nadácia ZSE týmto organizáciám podať pomocnú ruku.

Nadácia ZSE preto vyhlásila piaty ročník Zamestnaneckého grantového programu, v rámci ktorého zamestnanci môžu podporiť organizácie, ktorých činnosť im je blízka.

O podporu z programu sa môžu zamestnanci v spolupráci s vybranou organizáciou uchádzať predložením projektu, ktorý je zameraný na podporu športových, kultúrnych, vzdelávacích a komunitných aktivít v západoslovenskom regióne.

V piatom ročníku programu Nadácia ZSE prerozdelí na podporu vybraných projektov celkovú sumu 80 000 eur. Na jeden projekt je možné žiadať podporu vo výške 800 eur.

Do termínu uzávierky 31.3.2021 bolo do aktuálneho ročníka programu predložených 134 projektov. Výsledky hodnotenia predložených projektov budú zverejnené 22.4.2021.

Podmienky Zamestnaneckého grantového programu 2021

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava