Zamestnanecký grantový program

Milujeme dobrovoľníctvo každým voltom.
Dianie v našom okolí sa snažíme ovplyvňovať nielen prostredníctvom partnerstiev, ale hlavne cez úsilie a angažovanosť našich zamestnancov. Dobrovoľníci nezištne pomáhajú priamo v komunitných organizáciách pri úpravách dvorov a záhrad, čistení parkov a verejných priestranstiev, či skrášľovaní vnútorných priestorov. Naši zamestnanci sú ochotní prispievať do rôznych zbierok pre neziskové organizácie, pomáhajú so skautmi „odklínať" hrady a tiež darujú svoju krv. Podporujú tak komunitu, v ktorej pôsobíme, a reprezentujú skupinu ZSE ako spoločensky zodpovednú firmu.
Zamestnanecký grantový program

Zamestnanecký grantový program nadväzuje na dlhoročnú tradíciu podpory projektov, v ktorých sa dobrovoľnícky angažujú zamestnanci skupiny ZSE. 

V roku 2017 sa v rámci Nadácie ZSE realizoval 1. ročník grantového programu, ktoré odporučili zamestnanci skupiny ZSE a pri realizácií ktorých sa dobrovoľne zúčastnili, napríklad formou odpracovaných dobrovoľníckych hodín či darovania svojich osobných zručností a vedomostí. 

Podporu na realizáciu svojich dobrovoľníckych iniciatív získalo všetkých 139 zamestnancov skupiny ZSE, ktorí sa do programu zapojili, splnili formálne kritériá programu a ktorí si prerozdelili celkovú sumu 80 000 eur. 

Podrobné informácie o programe a výsledkoch podporených projektov nájdete v

Hodnotiacej programovej správe zo Zamestnaneckého grantového programu za rok 2017.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0908 718 085

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava