Zamestnanecký grantový program

Milujeme dobrovoľníctvo každým voltom.
Zamestnanci skupiny ZSE sa už takmer 15 rokov popri svojich každodenných povinnostiach iniciatívne zapájajú do projektov, ktorými zveľaďujú prostredie v ktorom žijú. Do zmysluplných projektov mnohí okrem svojho času a vedomostí investujú aj vlastné finančné prostriedky. Nadácia ZSE pre dvoma rokmi po prvýkrát vyhlásila Zamestnanecký grantový program určený na podporu projektov, do realizácie ktorých sú zamestnanci sami aktívne zapojení. Podporujú tak komunitu, v ktorej pôsobíme, a reprezentujú skupinu ZSE ako spoločensky zodpovednú firmu.
Zamestnanecký grantový program

V roku 2019 vyhlásila Nadácia ZSE už tretí ročník Zamestnaneckého grantového programu. Program nadväzuje na dlhoročnú tradíciu podpory projektov, v ktorých sa aktívne angažujú zamestnanci skupiny ZSE. Program rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch podporí športové, kultúrne, vzdelávacie a komunitné aktivity realizované v západoslovenskom regióne. Podmienkou, ktorú musel splniť každý predložený projekt je aktívna účasť zamestnanca na jeho realizácií či už prostredníctvom dobrovoľnícky odpracovaných hodín, poskytnutím odborných konzultácií, zručností alebo vedomostí.

O finančnú podporu z programu sa mohli uchádzať:

  • mimovládne neziskové organizácie
  • školy a školské zariadenia
  • obce a mestá
  • kultúrne inštitúcie
  • športové kluby

Do termínu uzávierky 4.3.2019 bolo do programu predložených 157 projektov. Hodnotiaca komisia z nich odporučila na podporu 135 projektov. V programe bola prerozdelená celková suma 70 000 eur. Na realizáciu jedného projektu bolo možné získať finančný príspevok do výšky 700 eur.

Hodnotiaca programová správa 2019

Zoznam podporených projektov

Podmienky programu

 

 

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0908 718 085

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava