Zamestnanecký grantový program

Milujeme dobrovoľníctvo každým voltom.
Dianie v našom okolí sa snažíme ovplyvňovať nielen prostredníctvom partnerstiev, ale hlavne cez úsilie a angažovanosť našich zamestnancov. Dobrovoľníci nezištne pomáhajú priamo v komunitných organizáciách pri úpravách dvorov a záhrad, čistení parkov a verejných priestranstiev, či skrášľovaní vnútorných priestorov. Naši zamestnanci sú ochotní prispievať do rôznych zbierok pre neziskové organizácie, pomáhajú so skautmi „odklínať" hrady a tiež darujú svoju krv. Podporujú tak komunitu, v ktorej pôsobíme, a reprezentujú skupinu ZSE ako spoločensky zodpovednú firmu.
Zamestnanecký grantový program

Zamestnanecký grantový program nadväzuje na dlhoročnú tradíciu podpory projektov, v ktorých sa dobrovoľnícky angažujú zamestnanci skupiny ZSE. 

V druhom ročníku programu mohli o grant z Nadácie ZSE požiadať školy, neziskové organizácie či obce na projekty, ktoré sú zamerané na vzdelávanie, športové, kultúrne aktivity, ochranu životného prostredia. Hlavnou podmienkou bolo, aby do realizácie týchto projektov boli zamestnanci aktívne zapojení.

Tento rok mohli dobrovoľníci z radov ZSE po prvý krát zapojiť do projektov aj svojich kolegov a vytvoriť tak spoločné tímy. Maximálna suma, ktorú mohli získať tímové projekty, bola 1 000 eur. Individuálne projekty mohli získať podporu do výšky 600 eur.

O podporu  sa uchádzalo až 158 projektov, ktoré odporučili zamestnanci skupiny ZSE. Z nich 25 bolo tímových, čo znamená, že do ich realizácie sa zapoja aspoň traja zamestnanci. V roku 2018 sa tak k zlepšeniu svojho okolia pomocou vlastnej dobrovoľníckej aktivity rozhodlo prispieť až 208 zamestnancov skupiny ZSE.

Nadácia ZSE prerozdelila celkovú sumu 70 000 eur medzi všetkých 158 projektov.

Zoznam podporených projektov

Podmienky grantového programu

Hodnotiaca programová správa Zamestnanecký grantový program 2018

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0908 718 085

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava