Výnimočné školy 2021/2022

Od svojho vzniku sa Nadácia ZSE snaží prispievať k zlepšovaniu procesu vzdelávania na Slovensku a v našej podpore chceme pokračovať. Podporujeme učiteľov, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a chcú byť inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov. Spolu v tomto školskom roku podporíme vzdelávacie projekty sumou 75 000 eur.
Výnimočné školy 2021/2022

Nadácia ZSE má za sebou dva ročníky grantového programu Výnimočné školy, čo znamená viac ako 90 projektov s podporou vyše 190 tisíc eur. Predchádzajúce mesiace potvrdili nielen nám, že podpora vzdelávania je v našej spoločnosti kľúčová. Preto sme ani tento rok neváhali nad vyhlásením tretieho ročníka grantového programu Výnimočné školy.

Od 9. septembra sa učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí nestrácajú chuť učiť inak, môžu uchádzať o podporu vo výške až do 3 000 eur. Nadácia ZSE prerozdelí v programe celkovú sumu 50 000 eur.

Cieľom programu je:

  • zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
  • podpora aktívnych učiteľov s inovatívnym prístupom
  • pozitívna komunikácia a zlepšenie imidžu učiteľov

Finančné prostriedky z programu môžu byť použité na učebné pomôcky a školské vybavenie, vzdelávacie kurzy pre pedagógov, ktorých obsah bude aplikovateľný v rámci realizácie projektu na vyučovaní a technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné a kľúčové na realizáciu projektových aktivít.

Viac informácií nájdete v Podmienkach grantového programu Výnimočné školy 2021/2022.

 

UČÍME SA SPOLU ONLINE 2021/2022

Ďalšiu možnosť pre pedagógov prináša prvý ročník projektu Učíme sa spolu online. Po úspechu pilotného ročníka projektu, na počiatku ktorého stál presun vyučovania do onlinu v čase zatvorenia škôl, Nadácia ZSE v školskom roku 2021/2022 podporí učiteľov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem participovať na rozvoji webstránky www.vynimocneskoly.sk. Od 16. septembra majú možnosť sa prihlásiť a získať na realizáciu projektu podporu do výšky 2 500 eur a k tomu možnosť rozšíriť svoje digitálne schopnosti.

Cieľom projektu je:

  • rozšíriť portfólio vzdelávacích materiálov prístupných širokej verejnosti na webstránke www.vynimocneskoly.sk
  • podporiť učiteľov základných a stredných škôl v príprave materiálov spracovaných do digitálnej formy
  • posilniť zručnosti zapojených učiteľov v práci s videomateriálom

Súčasťou projektu je spolupráca podporených učiteľov s kreatívnym štúdiom Cukru production. V závislosti od konkrétneho projektu si môžu učitelia osvojiť prácu s videom, môžu si vyskúšať vytvoriť online kvízy, infografiky, zvukové nahrávky, či fotonávody. Realizácii projektu bude predchádzať individuálna konzultácia so štúdiom.

Podporu môžu získať projekty rôznych formátov, určené pre rôzne ročníky škôl a rôzne predmety. Učiteľom projekt ponúka možnosť naučiť sa a vyskúšať nové možnosti odovzdávania vedomostí žiakom.

Uzávierka prijímania žiadostí je 13.10.2021 pre grantový program Výnimočné školy aj pre projekt Učíme sa spolu online. Výsledky budú zverejnené 18.11.2021.

Viac k projektu Učíme sa spolu online sa dozviete v Podmienkach projektu pre rok 2021/2022.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0908 718 085

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava