Výnimočné školy

Chceme prispievať k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Podporíme učiteľov, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a chcú byť inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov.
Výnimočné školy

Kvalitné vzdelávanie vnímame ako nástroj, ktorý nám umožňuje rozhodovať sa zodpovedne. Dobrou správou je, že malé zmeny, ktoré prinášajú kvalitu vo vzdelávaní sa dejú už dnes. Rozhodli sme sa tieto zmeny podporiť a vyhlasujeme nový grantový program, ktorý podporí učiteľov základných a stredných škôl s inovatívnym prístupom na celom Slovensku.

Program Výnimočné školy je určený pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl na celom Slovensku, ktorí napriek prekážkam nestratili odhodlanie učiť inak a byť inšpiráciou pre svojich žiakov a kolegov.

Cieľom programu je:

  • zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
  • podpora iniciatívnych učiteľov s inovatívnym prístupom
  • pozitívna komunikácia a zlepšenie imidžu učiteľov

Jeden projekt môže v programe získať podporu až do výšky 3 000 eur.

Do termínu uzávierky 10. októbra 2019 bolo do programu predložených 346 projektov. Viacčlenná hodnotiaca komisia odporučila Správnej rade Nadácie ZSE na podporu 20 projektov, medzi ktoré bola prerozdelená celková suma 50 000 eur.

Kvalita predložených projektov v prvom ročníku programu Výnimočné školy vysoko prevýšila naše očakávania. Veľmi si vážime každého učiteľa, ktorý sa rozhodol do programu zapojiť a odprezentovať nám svoju predstavu o inovatívnom vyučovaní. Nadácia ZSE sa preto rozhodla sumu určenú na program navýšiť. Rozhodnúť, ktoré projekty budú touto sumou podporené, sme však nechceli sami. Na facebookovom profile Nadácie ZSE sme preto zverejnili album s fotografiami a krátkym opisom 15 projektov, ktoré mohla široká verejnosť podporiť v online hlasovaní. Hlasovanie prebiehalo od 29.10. do 10.11.2019. Priaznivci za tento čas vyjadrili svoje sympatie vybraným projektom takmer 12 tis. lajkmi. Vďaka ich podpore sme v programe dodatočne podporili ďalších 12 projektov sumou 23 770 eur.

V prvom ročníku grantového programu Výnimočné školy Nadácia ZSE podporila spolu 32 projektov celkovou sumou 73 770 eur. Tešíme sa na výsledky všetkých podporených projektov.

Výnimočné školy 2019/2020 - Zoznam podporených projektov v online hlasovaní

Výnimočné školy 2019/2020 – Zoznam podporených projektov

Výnimočné školy 2019/2020 - Podmienky grantového programu

Výnimočné školy 2019/2020 – Členovia hodnotiacej komisie

Zoznam podporených v pilotnom ročníku Výnimočné školy

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0908 718 085

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava