Výnimočné školy 2021/2022

Od svojho vzniku sa Nadácia ZSE snaží prispievať k zlepšovaniu procesu vzdelávania na Slovensku a v našej podpore chceme pokračovať. Podporujeme učiteľov, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a chcú byť inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov. Spolu v tomto školskom roku podporíme vzdelávacie projekty sumou 75 000 eur.
Výnimočné školy 2021/2022

Nadácia ZSE má za sebou dva ročníky grantového programu Výnimočné školy, čo znamená viac ako 90 projektov s podporou vyše 190 tisíc eur. Predchádzajúce mesiace potvrdili nielen nám, že podpora vzdelávania je v našej spoločnosti kľúčová. Preto sme ani tento rok neváhali nad vyhlásením tretieho ročníka grantového programu Výnimočné školy.

Od 9. septembra do 13. októbra sa učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí nestrácajú chuť učiť inak, mohli uchádzať o podporu vo výške až do 3 000 eur. Nadácia ZSE prerozdelí v programe celkovú sumu 50 000 eur.

Do termínu uzávierky bolo predložených 283 projektov.

Cieľom programu je:

  • zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
  • podpora aktívnych učiteľov s inovatívnym prístupom
  • pozitívna komunikácia a zlepšenie imidžu učiteľov

Finančné prostriedky z programu môžu byť použité na učebné pomôcky a školské vybavenie, vzdelávacie kurzy pre pedagógov, ktorých obsah bude aplikovateľný v rámci realizácie projektu na vyučovaní a technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné a kľúčové na realizáciu projektových aktivít.

Viac informácií nájdete v Podmienkach grantového programu Výnimočné školy 2021/2022.

Zoznam podporených projektov bude zverejnený 18.11.2021.

 

UČÍME SA SPOLU ONLINE 2021/2022

Ďalšiu možnosť pre pedagógov priniesol prvý ročník projektu Učíme sa spolu online. Po úspechu pilotného ročníka projektu, na počiatku ktorého stál presun vyučovania do onlinu v čase zatvorenia škôl, Nadácia ZSE v školskom roku 2021/2022 podporí učiteľov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem participovať na rozvoji webstránky www.vynimocneskoly.sk.

Od 16. septembra do 13. októbra mali učiteľky a učitelia možnosť uchádzať sa o podporu do výšky 2 500 eur na realizáciu svojho zámeru a možnosť rozšíriť svoje digitálne zručnosti.

Do termínu uzávierky učiteľky a učitelia predložili 63 projektov.

Cieľom projektu je:

  • rozšíriť portfólio vzdelávacích materiálov prístupných širokej verejnosti na webstránke www.vynimocneskoly.sk
  • podporiť učiteľov základných a stredných škôl v príprave materiálov spracovaných do digitálnej formy
  • posilniť zručnosti zapojených učiteľov v práci s videomateriálom

Súčasťou projektu je spolupráca podporených učiteľov s kreatívnym štúdiom Cukru production. V závislosti od konkrétneho projektu si môžu učitelia osvojiť prácu s videom, môžu si vyskúšať vytvoriť online kvízy, infografiky, zvukové nahrávky, či fotonávody. Realizácii jednotlivých projektov bude predchádzať individuálna konzultácia so štúdiom.

Podporu môžu získať projekty rôznych formátov, určené pre rôzne ročníky škôl a rôzne predmety. Učiteľom projekt ponúka možnosť naučiť sa a vyskúšať nové možnosti odovzdávania vedomostí žiakom.

 Výsledky budú zverejnené 18.11.2021.

Viac k projektu Učíme sa spolu online sa dozviete v Podmienkach projektu pre rok 2021/2022.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0908 718 085

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava