Výnimočné školy

Od svojho vzniku sa Nadácia ZSE snaží prispievať k zlepšovaniu procesu vzdelávania na Slovensku a v našej podpore chceme pokračovať. Podporujeme učiteľov, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a chcú byť inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov.
Výnimočné školy

Viac ako tristo projektov predložených v prvom ročníku grantového programu Výnimočné školy potvrdilo naše presvedčenie, že učitelia majú záujem a motiváciu spolupodieľať sa na zmenách vo vzdelávaní, a nečakajú na systematické zmeny či reformy.

V priebehu prvého ročníka sa vzdelávanie a vyučovanie vo výraznej miere presunulo do online prostredia. Aj v tejto situácii sme sa rozhodli využiť potenciál našich výnimočných učiteľov. Vďaka učebným materiálom, ktoré pripravili, sme spoločne vytvorili webovú stránku www.vynimocneskoly.sk so zaujímavým obsahom pre žiakov, rodičov aj učiteľov. Skúsenosti z prvého ročníka poznačeného celosvetovou pandémiou COVID-19 nás nielen nám potvrdili, že podpora vzdelávania je v našej spoločnosti kľúčová.  

V druhom ročníku programu chceme opäť nájsť učiteľov, ktorí chcú byť inšpiráciou nielen pre svojich žiakov ale aj pre ďalších kolegov. V školskom roku 2020/2021 Nadácia ZSE prostredníctvom grantového programu Výnimočné školy znovu podporí pedagógov na slovenských školách, ktorí nestratili zápal a majú chuť učiť inak. Takých, pre ktorých sú žiaci partnermi do diskusie a nie len poslucháčmi.

Program Výnimočné školy je určený pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl na celom Slovensku.

Cieľom programu je:

  • zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
  • podpora iniciatívnych učiteľov s inovatívnym prístupom
  • pozitívna komunikácia a zlepšenie imidžu učiteľov

Na projekt je možné v programe získať podporu až do výšky 3 000 eur. V rámci programu môže byť z jednej školy predložený vždy len jeden projekt. Nadácia ZSE prerozdelí v programe celkovú sumu 50 000 eur.

Ak váhate, či je váš nápad vhodný do programu, nezabudnite si pozorne prečítať podmienky a prípadné nejasnosti s nami neváhajte konzultovať na uvedených kontaktoch. Rovnako sa môžete inšpirovať video dokrútkami a rozhovormi s podporenými učiteľmi v predchádzajúcich ročníkoch.

Do programu sa môžete zapojiť predložením projektu prostredníctvom online formuláru do 20. 10. 2020.

Výnimočné školy 2020_2021 Podmienky grantového programu

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava