Výnimočné školy

Od svojho vzniku sa Nadácia ZSE snaží prispievať k zlepšovaniu procesu vzdelávania na Slovensku a v našej podpore chceme pokračovať. Podporujeme učiteľov, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a chcú byť inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov.
Výnimočné školy

Viac ako tristo projektov predložených v prvom ročníku grantového programu Výnimočné školy potvrdilo naše presvedčenie, že učitelia majú záujem a motiváciu spolupodieľať sa na zmenách vo vzdelávaní, a nečakajú na systematické zmeny či reformy.

V priebehu prvého ročníka sa vzdelávanie a vyučovanie vo výraznej miere presunulo do online prostredia. Aj v tejto situácii sme sa rozhodli využiť potenciál našich výnimočných učiteľov. Vďaka učebným materiálom, ktoré pripravili, sme spoločne vytvorili webovú stránku www.vynimocneskoly.sk so zaujímavým obsahom pre žiakov, rodičov aj učiteľov. Skúsenosti z prvého ročníka poznačeného celosvetovou pandémiou COVID-19 nás nielen nám potvrdili, že podpora vzdelávania je v našej spoločnosti kľúčová.

V druhom ročníku programu chceme opäť nájsť učiteľov, ktorí chcú byť inšpiráciou nielen pre svojich žiakov ale aj pre ďalších kolegov. V školskom roku 2020/2021 Nadácia ZSE prostredníctvom grantového programu Výnimočné školy znovu podporí pedagógov na slovenských školách, ktorí nestratili zápal a majú chuť učiť inak. Takých, pre ktorých sú žiaci partnermi do diskusie a nie len poslucháčmi. Program umožňuje získať podporu až do výšky 3 000 eur.

Program Výnimočné školy je určený pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl na celom Slovensku.

Cieľom programu je:

  • zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
  • podpora iniciatívnych učiteľov s inovatívnym prístupom
  • pozitívna komunikácia a zlepšenie imidžu učiteľov

Do termínu uzávierky programu 20. 10. 2020 nám učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska predložili 292 projektov. Všetky projekty splnili podmienky grantového programu a boli zaradené do hodnotiaceho procesu. Viacčlenná hodnotiaca komisia ani tento rok nemala jednoduchú úlohu vybrať z predložených projektov tie najkvalitnejšie. Na základe odporúčania komisie Správna rada Nadácie ZSE v druhom ročníku grantového programu Výnimočné školy rozhodla o podpore 23 projektov v celkovej sume 50 000 eur.  

Výnimočné školy 2020_2021 Podmienky grantového programu

Zoznam podporených projektov v programe Výnimočné školy 2020/2021

Hodnotiaca komisia programu Výnimočné školy 2020/2021

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava